!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Statnett og myndighetene må sikre berørte interesser
Per-Willy Amundsen (FrP) uttaler seg på en stigmatiserende og konfliktskapende måte i forhold til de berørte partene når det gjelder konsesjonen Statnett nylig fikk for å bygge en 420 kV-linje sier sametingsrepresentantene Ann-Mari Thomassen og Silje Karine Muotka.

Publisert: 04.05.2012

Statnett har nettopp fått konsesjon til å bygge høyspentlinja på 420 kV som skal strekke seg fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Finnmark. Linja vil medføre store naturinngrep. Linja vil blant annet ha konsekvenser for reindrifta siden omtrent halvparten av alle reindriftsdistriktene i Norge berøres. Arealbeslaget vil være omtrent 10 ganger større enn for Altakraftverket. Det er dermed helt naturlig at reindriftsnæringen reagerer og ønsker dialog med Statnett og sentrale myndigheter om saken sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka som forventer at også Sametinget ivaretar samiske interesser i denne saken. 

– I en sak som dette kan det ikke råde tvil om at Statnett og myndighetene må ivareta de interessenter som vil oppleve konsekvenser ved utbyggingen. Vi fester vår lit til at både selskapet som står for en utbygging og myndighetene ellers ser at det er helt nødvendig å tenke på de enkeltindivider og gruppene som opplever negative konsekvenser av utbyggingen. – Det skulle bare mangle, sier Muotka. 
 
– Det er beklagelig å registrere at stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra FrP i sedvanlig stil uttaler seg på en stigmatiserende og konfliktskapende måte i forhold til de berørte partene, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. – Amundsen vet like godt som alle andre at når man av samfunnsmessige hensyn driver frem en gigant-utbygging som dette, så er det totalt uakseptabelt at de interessene som beviselig rammes av utbyggingen ikke skal ivaretas. FrPs Amundsen ser ut til å stå for en politikk der de private rettighetshaverne forventes å skulle overgi ressursene fordi storsamfunnet ønsker dette, og det er jo i strid med gjeldende praksis hvor man er opptatt av både avbøting og det å ta behørig hensyn til interessentene. – Jeg kan ikke tenke meg at Amundsen mener som prinsipp at private rettighetshavere eller andre rettighetshavere skal avstå fra å sikre sine interesser ved slike offentlige inngrep av denne størrelsesorden, spør Thomassen.

– Amundsens uttalelser blir ekstra oppsiktsvekkende fordi en del av de som vil oppleve negative konsekvenser både i utbyggingsfasen og i driftsfasen er urfolk. Han formulerer seg slik fordi han tar sjansen på at flertallet mener at samiske interessenter betyr mye mindre enn andre interessenter, og at han som stortingsrepresentant kan piske opp stemningen for å overkjøre disse interessene i forbindelse med utbyggingen. – Dette er arbeidsformer som ikke en moderne rettsstat kan la seg være bekjent av, og det er ikke rimelig av en stortingsrepresentant å opptre slik, sier Silje Karine Muotka. 

– Nå når konsesjonen er gitt, forventer vi at Statnett, Sametinget og øvrige myndigheter i sitt videre arbeid ivaretar de som berøres på aller beste vis, og at de løsningene som velges i størst mulig grad er utformet for å sikre både folk, dyr og miljø i disse områdene, avslutter Ann-Mari Thomassen.   
 
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S