!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Reindrift: kjøttproduksjon og/eller mennesker i arbeid?
NAV og IA-rådet for Finnmark har i april holdt seminar som belyste belastninger, påkjenninger og konflikter i reindrifta, og hvordan man kan håndtere slike på best mulig måte. Foredragene er mulig å se på film, og inneholder mye interessant både for reindriftsutøver og andre.

Publisert: 20.04.2012

IA-rådet som ligger under NAV, og som vi fullt utskrevet kan kalle Inkluderende Arbeidslivs-rådet, har startet et arbeid med å se på forhold i reindrifta som tidligere ikke har vært belyst. Fra de fleste hold ser man på reindrifta som en kulturbærer og en produksjonsnæring, og menneskene bak har ofte blitt avglemt som de arbeiderne de også er.

NAV har nå startet et arbeid med å se nærmere på arbeidsforholdene i reindrifta, samt gi yrkesutøverne verktøy til å håndtere sin arbeidshverdag bedre. Hvilke rettigheter har man som reindriftsutøver i møtet med det offentlige, og hvordan kan man forebygge og håndtere arbeidsbelastninger av ulike art, hvordan kan man håndtere konflikter i arbeidslivet som næringen kanskje oftere enn andre møter.

I NAVs og IA-rådets seminar så man på slike forhold. Foredragene ligger foreløpig godt gjømt på NAV Finnmarks internettside for det aktuelle, så vi bringer noen linker nedenfor. Foredragene er filmet, og inneholder også generelle betraktninger om f.eks. konfliktforebygging som burde ha allmen interesse:

Åpning av seminaret v/ IA-rådet for Finnmark, Dagfinn Gjerde fra NAV

Om belastninger og påkjenninger reindriftssamer utsettes for i sin  hverdag v/ NRL-leder Nils Henrik Sara

Samisk sedvane, konflikthemmende faktor i reindriften? v/ jurist André Kalstad

Hvordan hindre at konflikter utarter seg? v/ professor i psykologi Roald Bjørklund, Universitetet i Oslo

Reindriftsutøveres rett til sykepenger og sosialstønad v/ Márjá Elise Eira, leder NAV Guovdageaidnu

Hvordan tenker man sikkerhet under arbeidet for å unngå at folk skader seg?  v/ Grete Wikstrand, Arbeidstilsynet

Stressfaktorer reindriftsutøvere ofte utsettes for, og hvordan man kan beskytte seg mot slikt stress v/ psykologspesialist Snefrid Møllersen, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S