!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Spørsmål til rådet om tiltak for samer bosatt i byer
Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen lurer på hva sametingsrådet gjør for å bedre situasjonen for samer bosatt i de større byene.

Publisert: 18.04.2012

Stadig flere samer bosetter seg i byer som resultat av endrede bosettingsmønstre. Dette medfører også at byene tar på seg sitt ansvar for å tilrettelegge tjenestetilbudene for den samiske befolkningen.Dessverre er det slik at det nye bystyret i Tromsø trakk søknaden om å innlemme Tromsø i det samiske språkforvaltningsområdet, dette beklager NSR sterkt.

Videre registrer vi at Oslo står uten et tilbud om et samisk møtested for samer bosatt i Oslo-området. I andre byer står samer så og si helt uten tilstrekkelige tilbud.
Sametingsrådet har dessverre avvist en bevist satsning på en samisk bypolitisk plan.

I denne sammenheng vil NSR spørre hvordan rådet konkret har tenkt å forbedre situasjonen for samer bosatt i de større byene og hvilke virkemidler som vil bli igangsatt?

 

---

Sámegillii / Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S