!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Veiutbygginga på Hinnøya må ta hensyn til reindrifta
NSR mener at det må tas hensyn til reindrifta når Statens vegvesen skal ta en avgjørelse på hvor den nye veistrekningen (E 10) mellom Evenes og Sortland skal legges.

Publisert: 18.04.2012

Den offentliggjorte konseptutvalgutredningen til Statens vegvesen har vist til at store arealer i Evenes, Tjeldsund og Lødingen kommuner er definert som reinbeiteområder. NSR er kjent med at veien planlegges bygd i et viktig reinbeiteområde i Kanstadfjord/Vestre-Hinnøy reinbeitedistrikt.

Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra NSR mener en slik løsning er bekymringsverdig. –  Veien vil føre til avskjæring av en viktig flytte- og trekkvei for reinen i Kanstadfjord/Vestre-Hinnøy reinbeitedistrikt. Så lenge det har vært reindrift i området har reinen brukt denne strekningen til trekkvei på grunn av den smale passasjen mellom Gullesfjorden og Kanstadfjorden, forklarer Thomassen. Hun er redd for alvorlige konsekvenser for reindriften i området: – Den smale passasjen tilsier at reinen ikke har andre steder å flytte enn akkurat der hvor veien er planlagt, og det kan føre til store negative konsekvenser for reindrifta.

NSR fremmer ny sak på Sametinget, der sametingsrådet blir bedt om å presse på for at det alternativet som har minst konsekvenser for reindrifta velges. – Sametingets påvirkningsmulighet ligger i at de kan be om konsultasjoner med Statens vegvesen. Vi forventer at rådet nå benytter seg av denne muligheten til å si klart i fra om at reindrifta må tas hensyn til, krever Thomassen.

----------

Sámegilli / på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S