!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk språk og rettssikkerhet i fokus
Ved Indre Finnmark Tingrett kan man kommunisere på samisk, men dette er ikke en selvfølge ellers i systemet. (Foto: NRK Sápmi)
En arbeidsgruppe som har sett på samiske fanger og domfeltes soningsforhold, anbefaler bedringer av tilbud for å sikre deres rettigheter, melder NRK Sápmi. NSR er glad for at samiske innsattes soningsforhold blir viet oppmerksomhet.

Publisert: 16.04.2012

Arbeidsgruppens hovedbudskap er at kriminalomsorgen ikke har planer, eller på andre måter har iverksatt systematiske, særskilte tiltak når de gjennomfører ulike straffereaksjoner som fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff, med videre for samiske domfelte, melder NRK Sápmi i en nyhetssak.

Allerede i 2007 sendte NSR brev til justisministeren hvor man påpekte brudd i sameloven i forhold til samiske innsatte. – Når samiske innsatte ikke får bruke morsmålet sitt, betyr det i realiteten at soningen blir tøffere for dem. Samisk er tross alt et offisielt språk i Norge, og vi mener at spesielt fengslene i nord må gå foran med et godt eksempel, uttalte daværende leder i NSR, Silje Muotka til Aftenposten i sakens anledning.

NSR mener at rettssikkerheten til samiske innsatte må forbedres og sikres. NSR løftet på Sametingets plenumsmøte i februar i 2012 en ny sak hvor NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo ba sametingsrådet om å ta kontakt med justisministeren og politidirektoratet for å drøfte hvordan man kan bedre samers rettssikkerhet i møte med politiet og rettsvesenet.

----------

Her er NSRs forslag til ny sak i Sametinget, om Samisk språk og rettsikkerhet:

Det var et stort skritt fram for samisk språk i rettsvesenet når Indre-Finnmark tingrett ble etablert .  Nå kommer er det mulig å kommunisere med tingretten både på samisk og norsk,  rettsforhandlingene blir tolket, og noen ganger blir sakene ført stort sett på samisk, fordi både dommer, meddommere, aktor, advokat, vitner og andre involverte er samiskspråklige. Det styrker rettsikkerheten til de involverte at de kan bruke sitt eget språk i kontakt med rettsvesenet.

Også politi- og lensmannsetaten er forpliktet av språkloven når de opererer innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Hva gjør etaten for å sikre at de rekrutterer og tar vare på den kompetansen de trenger for å ivareta samers rettssikkerhet? Stilllingsutlysninger viser at de bare ser på samisk språk som en tilleggskvalifikasjon, og ikke som en vesentlig kvalisfikasjon eller et krav for å arbeide i områder der en stor del av befolkningen er samiskspråklige. Det er bekymringsverdig av etaten ikke er mer opptatt av å sikre en god kommunikasjon med det samfunnet de skal betjene, og at det synes å være liten bevisstehet omkring språk- og kulturkompetanse som viktig kompetanse.

Det foreslås at Sametinget tar kontakt med Justisministeren og Politidirektoratet for å drøfte hvordan man bedre kan sikre rettsikkerheten for det samiske folk og den enkelte same i kontakt med politiet og med rettsystemet.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S