!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

– Olli tier når Oslo har talt
Ved sametingsplenum i april diskuteres kun to saker. Dessverre er ingen av dem den brennaktuelle rettighetssaken om våre samiske fiskerier. NSR konstaterer at det Arbeiderparti-styrte sametingsrådet føyer seg etter Oslo og ikke ønsker å gi rom for noen som kan tale deres egne partimedlemmer i regjeringen imot.

Publisert: 30.03.2012

– NSR varslet i forbindelse med Sametingets behandling av oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets forslag i 2011 at vi ønsket å behandle den endelige stortingsproposisjonen i plenum før den skulle opp til behandling i Stortinget. Vi registerer nå at den ikke står på sakslista for kommende plenum, og kan ikke forstå hvorfor saken ikke er prioritert høyere. – Vi stiller oss svært undrende til president Ollis politiske prioriteringer, sier NSRs leder Aili Keskitalo.

– Etter at Sametinget behandlet oppfølgingen av Kystfiskeutvalget i 2011 var det et delt Sameting som godtok noe NSR vil kalle for avlatskvoter og Oslos lovnader om gode intensjoner i forhold til våre felles samiske fiskerettigheter. NSR holdt fast ved at retten til fisket skal lovfestes for slik å være bedre fortøyd mot skiftende politiske vinder, sier NSRs parlamentariske nestleder Geir Tommy Pedersen videre.

– Siden 2008 har Kystfiskeutvalget vært diskutert bredt og inngående. Kyst- og fjordfolkets og sjøsamenes rett til fisket utenfor egne fjæresteiner er for mange selve symbolsaken som vil avgjøre den sjøsamiske framtiden. – For NSR er denne retten selvsagt, og ikke noe skal få være uprøvd eller usagt i denne bergingsoperasjonen, sier Pedersen videre og forklarer: – Derfor ga NSR tydelig beskjed om at vi også forventet at den da ukjente proposisjonsteksten måtte komme opp til behandling i Sametinget når den foreligger, og det før Stortinget får den til behandling.

– Proposisjonsteksten er nå lagt fram av regjeringen, men til kommende sametingssamling er ikke saken satt opp på sakskartet. Sametinget vil således ikke få behandlet den før Storinget konkluderer i saken. ­– I stedet har sametingsrådet levert to saker – to saker!! – til plenumsbehandling nå i april, sier NSRs leder lettere rystet. – Man har også funnet å ta av gruppenes kostbare tid til å sette opp tre interne seminarer, og topper det hele med å redusere plenumsuken med en dag, fra fem til fire. – Tid ville det således vært nok av til å diskutere denne særdeles viktige og definerende saken.

Sammen avslutter Aili og Geir Tommy med å konstatere at president Egil Olli og Arbeiderpartiet synes å mene at det ikke er grunn til å diskutere videre nå som Oslo har talt. – På vegne av alle som er opptatt av samiske rettigheter og at kyst- og fjordbefolkningen bør har rett til sine egne ressurser beklager vi at den samiske rettighetssaken og sjøsamenes framtid taper terreng hver dag under et arbeiderpartistyrt sametingsråd.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S