!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Olli tier når Oslo har talt
Ved sametingsplenum i april diskuteres kun to saker. Dessverre er ingen av dem den brennaktuelle rettighetssaken om våre samiske fiskerier. NSR konstaterer at det Arbeiderparti-styrte sametingsrådet føyer seg etter Oslo og ikke ønsker å gi rom for noen som kan tale deres egne partimedlemmer i regjeringen imot.

Publisert: 30.03.2012

– NSR varslet i forbindelse med Sametingets behandling av oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets forslag i 2011 at vi ønsket å behandle den endelige stortingsproposisjonen i plenum før den skulle opp til behandling i Stortinget. Vi registerer nå at den ikke står på sakslista for kommende plenum, og kan ikke forstå hvorfor saken ikke er prioritert høyere. – Vi stiller oss svært undrende til president Ollis politiske prioriteringer, sier NSRs leder Aili Keskitalo.

– Etter at Sametinget behandlet oppfølgingen av Kystfiskeutvalget i 2011 var det et delt Sameting som godtok noe NSR vil kalle for avlatskvoter og Oslos lovnader om gode intensjoner i forhold til våre felles samiske fiskerettigheter. NSR holdt fast ved at retten til fisket skal lovfestes for slik å være bedre fortøyd mot skiftende politiske vinder, sier NSRs parlamentariske nestleder Geir Tommy Pedersen videre.

– Siden 2008 har Kystfiskeutvalget vært diskutert bredt og inngående. Kyst- og fjordfolkets og sjøsamenes rett til fisket utenfor egne fjæresteiner er for mange selve symbolsaken som vil avgjøre den sjøsamiske framtiden. – For NSR er denne retten selvsagt, og ikke noe skal få være uprøvd eller usagt i denne bergingsoperasjonen, sier Pedersen videre og forklarer: – Derfor ga NSR tydelig beskjed om at vi også forventet at den da ukjente proposisjonsteksten måtte komme opp til behandling i Sametinget når den foreligger, og det før Stortinget får den til behandling.

– Proposisjonsteksten er nå lagt fram av regjeringen, men til kommende sametingssamling er ikke saken satt opp på sakskartet. Sametinget vil således ikke få behandlet den før Storinget konkluderer i saken. ­– I stedet har sametingsrådet levert to saker – to saker!! – til plenumsbehandling nå i april, sier NSRs leder lettere rystet. – Man har også funnet å ta av gruppenes kostbare tid til å sette opp tre interne seminarer, og topper det hele med å redusere plenumsuken med en dag, fra fem til fire. – Tid ville det således vært nok av til å diskutere denne særdeles viktige og definerende saken.

Sammen avslutter Aili og Geir Tommy med å konstatere at president Egil Olli og Arbeiderpartiet synes å mene at det ikke er grunn til å diskutere videre nå som Oslo har talt. – På vegne av alle som er opptatt av samiske rettigheter og at kyst- og fjordbefolkningen bør har rett til sine egne ressurser beklager vi at den samiske rettighetssaken og sjøsamenes framtid taper terreng hver dag under et arbeiderpartistyrt sametingsråd.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S