!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hilsen på kvinnedagen
NSRs leder Aili Keskitalo peker på vold mot kvinner og barn som den største enkeltutfordringen i sin 8.mars-hilsen.

Publisert: 08.03.2012

I dag, på 8.mars, feirer vi den internasjonale kvinnedagen. Kvinnedagen har vært en dag for markering av kampen for likestilling og kvinnesak. Arbeidet med kvinners rettigheter og samiske rettigheter er bygget opp omkring samme grunntanke; at likebehandling ikke alltid gir likhet, og at gjensidig solidaritet er viktig. 

Likestillingsutfordringene i dagens norske og samiske samfunn er vanskeligere å få øye på enn de var da kvinnedagen ble stiftet. Det betyr ikke at de ikke finnes, og det betyr heller ikke at det ikke kreves samfunnsengasjement og politiske virkemidler for å sikre likestilling. I deler av våre samfunn, slik som i det norske næringslivet, er det for eksempel langt mellom de kvinnelige topplederne. Samfunnsdebatten er likevel endret, og handler i dag ikke bare om kvinners rettigheter og muligheter, men også om menns rettigheter og plikter for eksempel innenfor familiepolitikken. I de samiske samfunnene ser man kanskje at de største forskjellene mellom kjønnene er knyttet til utdanningsnivå og yrkestilhørighet. Har det noen konsekvenser for våre lokalsamfunn? Det vet vi for lite om i dag.

Kvinnedagen er en internasjonal solidaritetsdag, og i andre deler av verden er det betydelig lettere å få øye på urettferdig fordeling av makt og verdier mellom kjønnene. I dag utføres fortsatt den største delen av arbeidet i verden av kvinner, men kvinner eier likevel mindre enn 1 prosent av verdens verdier. Kvinners rettigheter, muligheter og frihet er sterkt begrenset i mange deler av verden. Den største enkeltutfordringen er fortsatt vold mot kvinner og barn, og spesielt vold i forbindelse med krigshandlinger som vi vet rettes mot kvinner, men også rammer deres familier og lokalsamfunn. La oss ikke glemme dette på kvinnedagen!

---------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S