!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR søker medlemsskap i LNU
NSR-U har på vegne av NSR fremmet søknad om medlemsskap i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). NSR-U ønsker å både benytte seg av kompetansen og organisasjonserfaringen som finnes i LNU, men i særdeleshet ønsker ungdomsutvalget å fremme samiske forhold innad i LNU.

Publisert: 28.02.2012

LNU er et samarbeidsorgan og en paraplyorganisasjon som teller 96 medlemsorganisasjoner. Daværende Davvi Nuorra var medlem i LNU, og Noereh! har etableringsmedlemsskap i LNU nå.

NSR har ønsket å bruke av kompetansen og midlene LNU rår over, og har derfor tidligere uformelt fremmet tanker om å søke medlemsskap i LNU, noe LNU selv var svært positive til og oppfordret NSR til å søke om. NSR leverte en omfattende søknad innen årets søknadsfrist som var 15. februar, og venter nå spent på utfallet av behandlingen.

Leder av NSRs ungdomsutvalg, Saia Stueng, sier at NSR-U på vegne av NSR har søkt om medlemsskapet. – NSR-U har registrert at  LNU er intressert i å ha oss som medlemmer og vi ser hvilke muligheter medlemsskap vil gi oss, både organisatorisk og sannsynligvis økonomisk i forhold til prosjekter. – Men mest av alt har NSR-U bitt seg merke i at LNU baserer sitt arbeid på menneskerettighets- og barnekonvensjonen og annerkjenner arbeid for barn og unges rettigheter som et viktig utgangspunkt, herunder rettigheter til urfolks- og minoritetsbarn og ungdom, som LNU selv informerer om på hjemmesiden sin, sier Saia, og forklarer videre: – NSR-U ønsker å fremme og utvikle organisasjonsarbeidet sitt, spesielt i forhold til andre samiske organisasjoner og urfolksungdomsorganisasjoner. – Vi har et samisk utgangspunkt, og vi vil jobbe med et samisk utgangspunkt, så vil tiden vise om vi får så god uttelling for det i LNU som vi håper, sier NSR-Us leder.

NSR-Us nestleder Ol Johan Gaup er av samme oppfatning som Saia: – Ved medlemskap har NSR-U satt som mål å sette fokus på LNUs arbeid med rettigheter til barn og unge tilhørende urfolk. Gaup fortsetter: – Gjennom et medlemsskap håper vi på å bidra til at LNU kan sette fokus på samiske barns og unges rettigheter, spesielt når det gjelder de lovfestede rettighetene til opplæring i og på samisk. – Vi ønsker også at LNU setter fokus på samisk organisasjonskultur, som ikke nødvendigvis er en del av den norske organisasjonskulturen men en organisasjonskultur som eksisterer ved siden av, med egne arenaer og måter å jobbe på.

Sammen har de et ønskemål for medlemsskapet: – Vi ønsker ikke å være et samisk alibi for LNU, men vil bruke vår forslagsrett i organisasjonen til å fremme det samiske, avslutter Ol Johan Gaup og Saia Stueng sammen, og fabulerer litt rundt LNUs støtteordning Mangfold og inkludering og hvilket prosjekt NSR-U kan få i gang med støtte derfra. – Kanskje vi rett og slett låner oss en rådgiver fra LNU til vårt neste møte slik at de selv kan fortelle nærmere hvilke muligheter vi har over den potten, avslutter de som en huskelapp til seg selv.

----------
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S