!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samiske primærnæringer i Lyngen truet
Som ledd i utviklingen av landbruksnæringa i Lyngen, har det blitt lagt opp til nydyrking

Publisert: 23.02.2012

Samiske primærnæringer i Lyngen kan miste grunnlag for drifta sier Rolf Johansen, NSRs sametingsrepresentant. Johansen fremmer en ny sak på sametinget denne uken om arealbruk for samiske primærnæringer i Lyngen som må løses snarest. Sametinget har finansiert driftsmidler til nydyrkingsprosjektet som innebærer oppdyrking av Landbruksselskapets eiendom. -Dette er et gedigent positivt bidrag for driftsmuligheter, mener Rolf Johansen.

Som ledd i utviklingen av landbruksnæringa i Lyngen, har det blitt lagt opp til nydyrking av til sammen ca 2000 dekar som Troms Landbruksselskap disponerer. Så langt er ca 450 dekar opparbeidet og klar for tilsåing og høsting i 2012.Sametingsrepresentant Johansen sier at prosjektet er viktig all den stund landbruksnæringa i kommunen er i særstilling som stor næringsaktør, preget av optimisme og framtidstro. - Sametingets engasjement i finansiering av driftsmidler inngår som viktig element for denne positive situasjonen, mener Johansen.- Dette viser seg blant annet ved at næringa har knapphet på produksjonsarealer og tilgjengelige jordbruksarealer for moderne drift utnyttes fullt ut, og en viss nydyrking skjer stadig, sier Johansen.

Det er gjennomført konsekvensutredning av prosjektet, med deltakelse fra ulike interessenter, både reindrifta og landbruksnæringa. Fra Reindriftsforvaltninga kom det i oktober 2011 innsigelse på prosjektet, med henvisning til feil i saksbehandlingen som Lyngen kommune har hatt ansvaret for.- Jeg er redd resultatet av dette kan bli at noen av brukene mister grunnlag for sin drift, og at investeringer som er gjort også med støtte fra Sametinget kan vise seg umulig å nytte til den planlagte verdiskapingen, sier en bekymret Rolf Johansen.

Rolf Johansen ber nå sametingspresident Egil Olli og Sametingsrådet om å snarest engasjere seg i denne saken med sikte på å bidra til en løsning. - Både jordbruk og reindrift er to viktige samiske næringer som Sametingsrådet på beste måte må bistå for å finne langsiktige løsninger som gir bærekraftige driftsmuligheter, påpeker Rolf Johansen avslutningsvis.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S