!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk språk på Tysfjord sykehjem
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen er opptatt av muligheten de eldre på institusjoner har til å snakke sitt eget språk. Hun ser nå at denne muligheten i Tysfjord kommune er sterkt svekket.

Publisert: 23.02.2012

– Tysfjord kommune har gjennom 2012-budsjettet avviklet stillingen som språkmedarbeider ved Tysfjord syke- og aldershjem. – Beboere ved institusjonen har ikke lenger en garantert og fast språkressurs å forholde seg til, sier hun. Miriam Paulsen er selv fra Tysfjord og er utdannet sykepleier.

– Eldre mennesker husker og lever sine liv best på sitt eget morsmål. – Dette betyr at personalet må kunne samhandle og kommunisere på samisk språklige og kulturelle premisser, forklarer hun. – De eldre har et levd liv og et foretrukket og naturlig valg av språk, sier Miriam, og fortsetter: – Prioritering av de eldres muligheter til å få best mulig tjenester tilgjengeliggjort henger i aller høyeste grad sammen med livskvaliteten som ligger i å kunne gjøre seg forstått av omverdenen på sitt eget språk i en avsluttende fase av livet, forklarer hun, og utdyper det med at en språkstilling i et område hvor en stor andel eldre har samisk som sitt morsmål var en delvis oppfylling av en slik prioritering og et skritt i riktig retning. – Denne stillingen er nå tatt vekk og de samisktalende eldre ved Tysfjord syke- og aldershjem sitter igjen uten garanti for sikkerheten det gir å kunne kommunisere på sitt eget morsmål.

 – Det burde være unødvendig å minne om at Tysfjord kommune som del av forvaltningsområdet for samisk språk gjennom Sameloven har påtatt seg et særskilt ansvar for bevaring og utvikling av samisk språk, sier Paulsen. Gjennom §3-5 har man en utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren hvor "den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk".

 – Vi i NSR ber derfor sametingsrådet om snarest å gå i dialog med Tysfjord kommune med formål å sikre at tospråkligheten blir ivaretatt ved kommunens institusjoner for eldre.

------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S