!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk språk og rettssikkerhet
Aili Keskitalo, parlamentarisk leder for NSR, har gjort seg tanker om hvorvidt rettssikkerheten i Indre Finnmark er god nok for samiskspråklige.

Publisert: 23.02.2012

– Det var et stort skritt fram for samisk språk i rettsvesenet når Indre Finnmark tingrett ble etablert, forklarer Keskitalo. – Nå er det mulig å kommunisere med tingretten både på samisk og norsk, rettsforhandlingene blir tolket, og noen ganger blir sakene ført stort sett på samisk fordi både dommer, meddommere, aktor, advokat, vitner og andre involverte er samiskspråklige. – Det styrker rettsikkerheten til de involverte at de kan bruke sitt eget språk i kontakt med rettsvesenet, det er en selvfølge, sier hun.

Også politi- og lensmannsetaten er forpliktet av språkloven når de opererer innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Keskitalo har lagt merke til at stillingsutlysninger viser at de bare ser på samisk språk som en tilleggskvalifikasjon, og ikke som en vesentlig kvalifikasjon eller et krav for å arbeide i områder der en stor del av befolkningen er samiskspråklige. – Hva gjør etaten for å sikre at de rekrutterer og tar vare på den kompetansen de trenger for å ivareta samers rettssikkerhet, spør hun. – Det er bekymringsverdig ettersom etaten ikke synes å være mer opptatt av å sikre en god kommunikasjon med det samfunnet de skal betjene.

NSRs leder opplever ikke selv at det synes å være utbredt bevissthet omkring språk- og kulturkunnskap som viktig kompetanse i politietaten. – NSR foreslår derfor at Sametinget tar kontakt med justisministeren og Politidirektoratet for å drøfte hvordan man bedre kan sikre rettsikkerheten for det samiske folk og den enkelte same i kontakt med politi og rettssystem, avslutter Aili Keskitalo.

---------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S