!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk tilsyns-, veilednings- og informasjonsombud
Sametingsrepresentant Trond Are Anti ønsker å få opprettet et samisk tilsyns-, veilednings- og informasjonsorgan, eller et samisk ombud som han kort velger å kalle det

Publisert: 23.02.2012

– Etter Samelovens språkregler skal brukere av offentlige tjenester i forvaltningsområde for samiske språk ha rett til å få betjening på samisk, både skriftlig og muntlig, sier Trond Are Anti, og minner om at Sametinget hvert år bevilger tospråklighetsmidler til kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet for samiske språk. ­– Vi i NSR og Samefolkets Parti foreslår nå at det opprettes et samisk ombud til å føre tilsyn med bruken av tospråklighetsmidlene. – Et slikt ombud ville kunne fortelle hva de 46 millionene som Sametinget bevilget som tospråklighetsmidler i 2011 konkret gikk til, sier Anti.

Trond Are Anti er opptatt av at Samelovens språkregler blir fulgt og at befolkningen får det tilbud man har krav på. – Etter Samelovens språkregler har befolkningen språklige rettigheter når de tar kontakt med de forskjellige offentlige institusjoner, forklarer Trond Are. – Dette innebærer at regelverk, informasjon og skjema skal finnes på samisk, brukere har rett til å få svar på samisk og man har en utvidet rett til å bruke samisk språk i kontakt med rettsvesen, helsetjeneste og sosialområde.

Sametingsrepresentant Trond Are Anti foreslår at Sametinget utreder oppretting av et slikt ombud. – Utredningen bør være klar til plenumsmøtet i september og legges frem der med mål om å opprette et slikt organ eller ombud i 2013 som er nasjonalt språkår.

-------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S