!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nye saker i Sametinget - NSR med språkfokus
I dag har årets første sametingsplenum startet, og en del av dagens forhandlinger er at representantene bringer nye forslag til Sametinget. NSR produserer politikk, og av 22 nye saker kommer 17 fra NSRs gruppe. De fleste forslagene våre handler denne gang om språk.

Publisert: 22.02.2012

NSR fremmer 17 forslag, av disse er 9 direkte eller indirekte relatert til samisk språk. Vi kommer tilbake til disse forslagene i en egen nyhetssak.

NSR er for øvrig opptatt av mange aspekter som vedrører det samiske samfunnet, denne gang får følgende saker ut over språksakene fokus:

 • Sametinget må jobbe for samisk representasjon i Ungt Entreprenørskap Norge for å sikre også samisk fokus i utdanning og nyskapning.
 • Sametinget må foreslå en avgift på utvinning av ressurser i Sápmi, det være seg olje og gass eller mineraler.
 • Sametinget må behandle europautredningen, NOU 2012:2 Innenfor og utenfor (som beskriver Norges avtaler med EU i tiden 1992–2012), slik at sikring og utvikling av samiske interesser i dette overgripende og viktige politikkområdet kommer på plass.
 • Sametinget må delta i løsning av oppstått stopp i nydyrkningsprosjekt i Lyngen kommune, et prosjekt Sametinget for øvrig har bidratt økonomisk til.
 • Sametinget må bidra til iverksetting av kampanje for å rekruttere samiske fosterhjem.
 • Sametinget må engasjere seg i geitholdet for å unngå nedlegging av bruk i det som muligens er den eldste samiske husdyrnæringen.
 • Sametinget må kreve at det igangsettes en ny granskning av overvåkningen av samer, og hvorvidt det har vært bedrevet etnisk overvåkning og altså ikke bare overvåkning av enkeltstående samer.
 • Sametinget må se på om Boltås skole i Skånland kan bevares som en samisk ressursskole, og om det finnes muligheter for å etablere en tilskuddsordning ved etablering av skoler der det pedagogiske grunnlaget er Kunnskapsløftet samisk.

Vi vil informere mer om enkelte av disse sakene i egne oppslag i løpet av uken her på nsr.no.

De øvrige 5 nye forslagene som altså andre enn NSR står bak er som følger:

 • Flyttsameliste foreslår at Sametinget skal utforme en egen nordområdemelding.
 • Fremskrittspartiet ønsker forandring i Sametingets forretningsorden slik at alle grupper på Sametinget blir representert i den interne valgkomiteen.
 • Arbeiderpartiet vil at Sametinget arrangerer et seminar om fiskeri og havbruk.
 • Arbeiderpartiet ønsker at Sametinget bidrar til å trygge de samiske lokalsamfunnene mot ulykker, vold og uønskede hendelser gjennom noe vi velger å omtale som et samfunnsmesig allsamisk HMS-forslag.
 • Arbeiderpartiet ønsker at Sametinget bidrar til nye finansieringsmodeller for framtidige infrastrukturinvesteringer i nordlige regioner.
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S