!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tromsø sameforening ser fram til dialogmøte med kommunen
Tromsø kommune har invitert til dialogmøte med det samiske miljøet i Tromsø fredag 13. januar. Kommunen beskriver at agenda for møtet er hvordan Tromsø kommune innenfor den krevende økonomiske situasjon og i samarbeid med andre aktører, kan styrke og videreutvikle samisk språk og kultur.

Publisert: 11.01.2012

Tromsø sameforening (RSS) er glad for invitasjonen til dialogmøte med Tromsø kommune som avholdes fredag 13. januar 2012. Leder i RSS, Sauli Guttorm, håper at man med dette kan få til et forum for å ta opp saker som berører samer bosatt i Tromsø, spesielt i forhold til samisk språk. Selv om Tromsø ikke er en del av forvaltningsområdet for samisk språk, er det likevel mange lover og forskrifter som gjelder for kommunen. Styret i Tromsø sameforening vil at kommunen spesielt bør prioritere og forbedre tiltak som berører samiske barn og unge, for eksempel i grunnskolen, barnehagen og helsesøstertjenesten.


Leder av RSS, Sauli Guttorm– Vi kommer til å foreslå at kommunens handlingsplan for samisk språk og kultur omarbeides til dagens situasjon, og gjennom dette setter fokus på hvilke tiltak man vil iverksette, sier Sauli Guttorm.

Leder i Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, sier at det er positivt at Tromsøs ordfører nå inviterer til dialogmøte slik at lokale samiske stemmer får komme med innspill. – Fjorårets debatt om Tromsø og forvaltningsområdet for samisk språk var vanskelig, men kommunen har nå muligheten til å rette opp det inntrykket som er blitt skapt av Tromsø som en samefiendtlig kommune.

Aili Keskitalo regner med at både kommunen og de inviterte har forslag på tiltak og aktiviteter, og vilje til å gjennomføre dem. – Jeg håper møtet resulterer i enighet om hvilke samiske tiltak som er viktige å prioritere, og bidrar til at vi kan legge fjorårets opprivende debatt bak oss og se framover, sier NSR-lederen.

Tromsø sameforening vil også foreslå konkrete tiltak som Tromsø kommune bør ta med i sitt videre arbeid. – RSS foreslår at det nedsettes et arbeidsutvalg for samiske saker, og foreningen tenker at en sentral sak for arbeidsutvalget bør være å omarbeide kommunens  handlingsplan for samisk språk og kultur, sier leder av RSS, Sauli Guttorm. – I dette arbeidet må barn og ungdom prioriteres, understreker Guttorm.

Tromsø sameforening vil være representert med tre medlemmer fra styret under dialogmøtet med kommunen. – Vi har forberedt oss til å møte kommunen med positivt engasjement, og ser frem til å møte ordføreren i Tromsø om saker som er viktige for oss, avslutter Sauli Guttorm.

----------

Tromsø sameforenings hjemmeside

Invitasjonsbrevet fra Tromsø kommune 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S