!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fornøyd med vedtaket om samiske stedsnavn
Ann-Mari Thomassen er fornøyd med Klagenemdas vedtak som sier at kommunen må behandle stedsnavnsaken pånytt, da de ikke kan nekte å bruke samiske stedsnavn. IBSS/NSR skrev til Klagenemda at vedtaket strider mot stedsnavnloven når Narvik kommune ikke vedtok å ha samiske parallellnavn for bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik og byen Narvik.

Publisert: 05.01.2012

Bystyret i Narvik ville at kun de to grendene Vassdalen og Kvanndalen skulle få et sidestilt samisk stedsnavn, mens Sametingets stedsnavntjeneste hadde anbefalt Narvik kommune å vedta seks samiske stedsnavn. IBSS/NSR skrev til Klagenemda at vedtaket strider mot stedsnavnloven når Narvik kommune ikke vedtok å ha samiske parallellnavn for bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik og byen Narvik.

Ann-Mari Thomassen er meget fornøyd med Klagenemndas vedtak som betyr en seier for vår rett til å få våre egne stedsnavn respektert av det offentlige og tatt i bruk av det offentlige slik lovverket tilsier at det skal gjøres. – Denne klagesaken er av prinsipiell karakter og er retningsgivende for hvordan stedsnavnssaker skal behandles i uansett samisk område, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. 

IBSS/NSR skrev i sin klage at slik vi tolker lovverket, kan ikke samiske stedsnavn gjøres til gjenstand for avstemning i kommunestyrer, bystyrer og andre politiske foraer. Dette har vi fått medhold i da klagenemnda i sitt vedtak ber Narvik bystyre vedta de samiske stesnavna Usmá, Čoalbmi og Ráhkka.

Klagenenda gir klarhet i hvordan lovverket skal fortolkes i behandling av samiske stedsnavn. Dette vil være retningsgivende for også andre kommuners behandling av samiske stedsnavn. Dette vil vi følge opp videre overfor kommunene i regionen i forhold til samiske stedsnavn.

- Jeg er overrasket over Klagenemndas fortolkning av bynavnet Áhkkanjárga – Narvik, sier Thomassen og fortsetter -Jeg mener Just Qvigstads samling av samiske navn fra 1938 er meget klar på at byen Narvik også har det samiske parallellnavnet Áhkkanjárga.  Vi er dermed uenige med klagenemnda og vil følge dette opp videre med dem.

NRKSápmi har sak om dette som leses her

 ----

IBSS klage leses her

Klagenemdas vedtak ang stedsnavnsaka leses her

Narvik bystyres sak 56 leses her  

Klagen fra Ráhkka sámiid searvi kan leses her 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S