!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsstyret samlet i Tromsø
Tromsø kommune? Eller Romssa suohkan? Eller begge deler?
Landsstyret møtes 10.–11. desember i Tromsø, og vil blant annet møte lokale sameforeninger for å høre om den samiske hverdagen i Tromsø etter saken om språkforvaltningsinnlemmelse som har utviklet seg denne høsten.

Publisert: 10.12.2011

Landsstyret har allerede startet arbeidet med å forberede sametingsvalget 2013, denne helgen vil strategien diskuteres ytterligere gjennom innspill fra ressurspersoner utenfra. Av andre mer omfattende saker holder landsstyret et miniseminar om areal- og ressursforvaltning hvor styremedlem Klemet Erland Hætta og varamedlem Elin Henriksen i Finnmarkseiendommens styre vil innlede. Dette miniseminaret er en oppfølging av tillitsvalgtkonferansen som ble holdt i juni hvor samme sak var hovedtema. I samme leia vil landsstyret avgi høringssaker om endringer i reindriftsloven og retningslinjer for behandling av kontraktsløse bygg i utmark.

Organisasjonen har også et indre liv, budsjettet for 2012 skal revideres og NSRs egen språkpolitikk i egen organisasjon skal gis ytterligere fokus og konkretiseringer. Som styrking av NSR som frivillig og ideell organisasjon vil landsstyret også behandle sak om søknad om observatørmedlemsskap i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

I Gáisi valgkrets har NSR fire lokallag: Tromsø sameforening, Ullsfjord sameforening, Kåfjord sameforening samt Senja og omegn sameforening. NSR har også innvalgt tre sametingsrepresentanter fra Gáisi valgkrets: Geir Tommy Pedersen, Randi A. Skum og Rolf Johansen. Landsstyret vil møte både sameforeningene og landsstyret til diskusjon om samepolitiske og kulturelle utfordringer i regionen. Særlig aktuelt er dette etter saken om språkforvaltning og søknad om innlemming av Tromsø kommune i høst.

Møteprotokoller fra landsstyrets tidligere møter kan leses her. Protokoll fra landsstyrets møte i Oslo 8. oktober er nå tilgjengeliggjort der.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S