!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Spørsmål og svar III
NSRs spørsmål om Sametingets omdømme og om arbeidet med en anti-mobbe-plakat. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.

Publisert: 30.11.2011

Om Sametingets omdømme: Har Sametinget en omdømmepolicy og hva består denne i så tilfelle av?

Svar fra sametingsrådet: Sametingsrådet baserer sin virksomhet på prinsippet om åpenhet og dialog. I tillegg har Sametinget vedtatt etiske retningslinjer både på politisk og administrativt nivå. Disse retningslinjene omfatter også omdømmebygging. I de etiske retningslinjene for politisk nivå står følgende: Som forvaltere av det samiske samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte politikers etiske holdninger i sin virksomhet for Sametinget. Folkevalgte må være seg bevisste at de danner grunnlaget for samers og andres tillit til og holdning til Sametinget. For administrativt nivå gjelder følgende: Etisk bevissthet hos ansatte i rollen som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser er en forutsetning for at samer og andre skal ha tillit til Sametinget. Dette vil også ha stor betydning for det omdømmet Sametinget har. Sametingsrådet jobber aktivt med å styrke omdømmet til Sametinget. Vi oppfordrer til en åpen dialog via folkemøter og sosiale medier. Vi lanserer i tillegg en ny nettside i begynnelsen av 2012 som i større grad en nå vil vise hva Sametinget arbeider med og for.

Om anti-mobbe-plakat: NSR fremmet dette forslaget som ny sak i september 2010, blant annet for å få synliggjort en nulltoleranselinje overfor mobbing og at Sametinget må ta aktivt stilling i et sentralt verdispørsmål. I nyttårstalen 2009/2010 uttrykte sametingspresident Egil Olli fra Arbeiderpartiet bekymring for at samiske barn og unge opplever mobbing. Nå vil NSR vite hvorledes dette arbeidet går.

Svar fra sametingsrådet: Som Sametingsrådet svarte i sak 31/10 er mobbing og tiltak mot mobbing er områder som Sametingsrådet har et sterkt fokus på. Når Sametingsmelding om opplæring tas opp til behandling vil det ventelig bli utarbeidet flere særskilte tiltak enn det som til nå er nevnt i meldingene. Mobbing og anti-mobbe tiltak kan være punkter det legges vekt på i en oppfølging av meldingen. Sametingsrådet vil vise til at statsminister Jens Stoltenberg den 27. januar 2011 signerte på vegne av regjeringen et Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Dette manifestet forutsetter en lokal tilknytning og alle kommuner i landet er oppfordret til å lage et eget manifest, samt registrere seg som manifestpart. Sametingsrådet har i budsjett 2012 har som et av prioriteringene samiske barns egne initiativ mot mobbing og for inkludering på søkerbasert ordning under kulturtiltak for barn og unge. Sametingsrådet hadde 1.nov 2011 møte med statsråd Lysbakken der et av temaene var digital mobbing. Sametingsrådet vurderer å registrere Sametinget som manifestpart, samt å gjennomføre kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Dette for å skape oppmerksomhet rundt mobbing, samt bidra til å sette fokus i det samiske samfunn om mobbing.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S