!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Bekymret for dårligere helsetjenester til samer
- Sametinget må nå være offensiv for å sikre samisk innhold i helsetjenestene sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Publisert: 14.07.2011

– Jeg er bekymret for at samhandlingsreformen kan føre til et svakere tilbud til de samiske pasientene enn tidligere, i og med at ansvar flyttes fra spesialisthelsetjenesten ned til kommunen sier Kirsti Guvsám.
 
– Det er spesielt utenfor forvaltningsområdet for samisk språk at samiske pasienter som nå skal få pleie i kommunale døgntilbud kan få et svakere tilbud når det gjelder tilgang på samisk tolk og tilpasning i forhold til pasientens samiske bakgrunn sier representanten. – Jeg syns det er et paradoks at man med reformen som har som formål å sikre likeverdig helsetilbud, faktisk kan bidra til at samiske pasienter får et svekket tilbud.
 
- I dag er det slik at man skal ha mulighet til å få tolk når man er på sykehus. Vi vet jo at dette ikke alltid har blitt fulgt opp i dag, men det er en bekymring at det kan føre til at det for de samiske pasientene blir større forskjeller på det helsetilbudet man får innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk når pasientene i større grad skal pleies i egen kommune. Det er etter min mening problematisk sier Guvsám.
 
- Sametinget kom alt for seint på banen i forhold til denne store reformen mener Guvsám som sier dette har hatt konsekvenser i forhold til hvordan regelverket nå blir utformet. – Det er ikke tvil om at det hadde vært styrket mulighet å få sikret de samiske pasientene bedre om sametingsrådet hadde tatt tak i reformen tidligere, og sikret vedtak i plenum i en så omfattende sak sier Guvsám.
 
- Nå må Sametinget være på hugget for å sikre samisk innhold i de kommunale helsetilbudene også utenfor forvaltningsområdet sier Guvsám. – Det innebærer at Sametinget forsikrer seg at de er i dialog med de ulike kommuner som nå skal utforme og strukturere de nye kommunale helsetjenestene. – Det er avgjørende at Sametinget følger opp dette med tolking, utdanning av helsepersonell og verdighetsgarantien for samiske eldre sier Kirsti Guvsám som sier hun vil følge saken opp kommende sametingsplenum.
 
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S