!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Etabler forkus for samisk lærerutdanning!
Det blir ikke iverksatt samisk lærerutdanning på Samisk Høgskole på grunn av for få kvalifiserte søkere til høsten. -Om søkerne ikke har de nødvendige kvalifikasjonene for å begynne på lærerutdanning selv om de har en motivasjon for dette, så må vi sørge for å få dem kvalifisert først sier Silje Karine Muotka

Publisert: 08.07.2011

- Nå bør det etableres et forkurs for samisk lærerutdanning, sier sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Silje Karine Muotka.

- Et tilstrekkelig antall samiske lærere er helt avgjørende for det samiske samfunnet og for fremtiden for samisk språk, sier Muotka. - Dette er et ansvar som både staten som eier høgere utdanningsinstitusjoner og samiske videregående skoler må ta tak i sammen med Sametinget og kommunene.

Vi må ta inn over oss at rekruttering til samisk lærerutdanning gjennom kampanjen Gollevirgi ikke alene er en bærekraftig løsning . En kampanje er ikke nok for å sikre en jevn rekruttering til det yrket som kanskje er aller viktigst for det samiske språkets framtid.
Muotka sier at konkurransen om den samiskspråklige kompetansen er beinhard og videre at målgruppen for opptak til den samiske lærerutdanningen er veldig begrenset.

-Vi registrerer at det er mange som søker den samiske lærerutdanningen, men de mangler kvalifikasjonene for å kunne tas opp på utdanningen. Dermed er det viktig å kvalifisere dem for studiene, mener Muotka. - Man må vurdere å gi tilbud om forkurs for å sikre  generell studiekompetanse, samisk språk og eventuell karakterforbedring for de av fagene det er satt karakterkrav til for opptak til lærerutdanning. Dette bør gjøres i samarbeid med de samiske videregående skolene og gjennom at Sametinget, Regjeringen og kommunene sikrer en bunnfinansiering for opplegget.

- Jeg støtter avtroppende rektor på Samisk Høgskole i betraktningene om at større grad av stipendfinansiering av samisk lærerutdanning er et helt sentralt grep som bør tas snarlig. I og med at Regjeringen har satt opp en Handlingsplan for samiske språk, så er det neppe noe bedre tiltak i systemet for å sikre språkene enn å få frem flere kvalifiserte samiske lærere sier Muotka som også leder Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite.

 

----------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S