!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR glad for vedtak om Samisk helsepark
NSR er svært glad for at Helse Nord nå gir klarsignal for å sette igang arbeidet med å etablere en samisk helsepark i Karasjok.

Publisert: 05.07.2011

På styremøte den 21.-22.juni har Helse Nord besluttet å sette i gang arbeidet med en samisk helsepark i Karasjok. Parken skal gjøre det mulig å samlokalisere Samisk spesialisthelsesenter og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helse), og på den måten samle store deler av den helsefaglige kompetanse i Karasjok under samme tak. Et framtidig lærings- og mestringssenter for kronikere kan bli en del av dette miljøet.

- NSR er svært glad for at Helse Nord nå gir klarsignal for store investeringer i samisk helse, sier Aili Keskitalo, leder i NSR. - En slik samlokalisering vil kunne legger til rette for større samhandling og samarbeid mellom det somatiske og det psykiatriske feltet. Vi håper også at det samlede faglige miljøet vil være et enda mer attraktivt sted å arbeide.

Samlokaliseringen er en del av Helse Nords oppfølging av samhandlingsreformen. NSR har lenge arbeidet med samhandlingsreformen, og tidligere kritisert både Sametinget og Regjeringen for liten oppfølging av de samiske pasientenes behov.

- Endelig et tiltak som kan styrke samiske fagmiljøer, og dermed også samiske pasienter, sier Silje Karine Muotka (NSR), leder av Sametingets Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite. - Vi forventer at dette arbeidet også leder fram mot en organisatorisk samordning. Kanskje dette kan være starten på det samiske helseforetaket vi lenge har etterlyst?

 

NSR behandlet på sitt forrige landsmøte et program for samisk helse- og velferdspolitikk http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=47979

 

NSRs høringsuttalelse til Samhandlingsreformen finner du her http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=47991

 

-------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S