!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Våre modige søstre trenger vår støtte
Mapuche indianere i Chile trenger Sápmis støtte. Lisbeth Somby ved Oslo Sámiid searvi deltok på et møte med representanter for Mapuche indianer Juana Calfunao. Hun kunne fortelle om de undertrykkelsene som Mapuche indianere opplever. Lisbeth Somby sier møtet var en sterk opplevelse.

Publisert: 24.06.2011

Oslo Sámiid searvi – NSR ved Lisbeth Somby deltok på et meget interessant og sterkt møte 21.juni 2011 på Samisk Hus i Oslo som Mapuchenes venner arrangerte. Representanter for Mapuche indianere var Juana Calfunao, “Lonko” (øverste leder) i Juan Paillalef Mapuche samfunnet i Chile, samt Rosario Railaf og Sonia Railaf. De er mapuche kvinner bosatt i Nederland. De kom som politiske flyktninger til Europa med hele familien sin etter statskuppet i Chile.

 

Mapuchenes venner er en støttegruppe som siden 2006 har arrangert infomøter, debatter, filmvisninger, kulturkvelder, innsamlingskampanjer, møter med organisasjoner, politikere og avholdt demonstrasjoner til støtte for mapuche folket. De har den siste tiden holdt jevnlige demonstrasjoner utenfor den Chilenske ambassaden i Oslo.

 

Urfolkskamp i Latin-Amerika for naturressurser , territorium og rettigheter har ført til endringer over hele kontinentet. Mapuchenes kamp er en del av kampen mot nylibelarismen og multinasjonale selskaper.

 

Konflikten mellom mapuche-indianerne og storsamfunnet i Chile eskalerer, og de siste årene har mapuche-aktivister iverksatt jordokkupasjoner i et forsøk på å kreve tilbake sine forfedres landområder fra internasjonale selskaper. Kampen for territoriale rettigheter og naturressurser har økt og mapucheområder er blitt kraftig militarisert.

 

Lisbeth Somby forteller at de på møtet i Samisk Hus i Oslo fikk se en dokumentar som viste hvordan Chilenske myndigheter bruker antiterrorloven til å undertrykke folket til tross for at diktaturen er avskaffet. Myndigheter har gjennom mange år, både gjennom diktaturregimen og under demokratisk styresett benyttet seg av undertrykkelse og vold for å holde mapucheindianerne i sjakk i deres kamp for endringer og for å få beholde sitt territorium. De blir ikke anerkjent som berettiget til sitt rettmessige territorium og deres organisasjoner blir av styresmaktene stemplet og omtalt som terrorister, blant annet for å legitimere forfølgelse og undertrykkelse.

Lisbeth Sombby forteller om sterke scener i dokumentaren. - I filmen viste de hvordan folket blir jaget med tanks, maskingevær og røykbomber. – Dette er helt forferdelig å se og jeg føler en dyp sorg for folket, sier Somby og fortsetter – Det er de sterke kvinnene, våre søstre, som nå roper varsku. De fortjener vår oppmerksomhet, sier hun.

 

De siste måneden har 34 fengslede urfolksledere sultestreiket mot antiterrorloven. Det er en protest mot at den chilenske staten stempler og rettsforfølger dem som terrorister. De sultestreikende er alle arrestert i forbindelse med jordokkupasjoner, og de anklages for okkupasjon av fast eiendom. De grunnleggende kravene mapuchene stiller er slutt på bruken av Pinochédiktaturets terrorlover, retten til jord og selvbestemmelse.

- Fortvilte kvinner hever nå røsten, i håp om solidaritet og oppmerksomhet om deres sak. – Mapuche folket trenger Sápmis støtte og jeg fremmer saken for Norske Samers Riksforbunds (NSR) Sametingsgruppe, avslutter Lisbeth Somby som er engasjert i å støtte Mapuche indianernes kamp.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S