!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Uforsvarlig hastverk i fiskesaken

Sametingsrepresentant Randi A. Skum mener at Sametinget må ta seg tid til å få vurdert hvilke konsekvenser det vil ha om man går inn for avtalen som sametingsrådet og regjeringen har forhandlet fram om fiskerettigheter.
Publisert: 31.05.2011

- Det er uforståelig at flertallet ikke vil ta seg tid til å få klarhet i om denne avtalen kan oppfattes som en aksept av at samiske fiskerirettigheter etableres som en ny rettighet, og ikke i kraft av vår historiske rett til fiskerier sier sametingsrepresentanten.

 – NSR foreslo i Nærings- og kulturkomiteen at det skulle gjennomføres en ekstern juridisk vurdering av avtalen for å sikre at dette ikke innebærer at vi sier fra oss sjøsamenes historiske rett gjennom å akseptere regjeringens syn i saken. - Dessverre ble dette avvist fra flertallets side i komiteen. Dette beklager vi sterkt, sier Skum.

- Det er på grensen til det uforsvarlige at man nå skal hastebehandle en sak hvor det råder stor enighet om at avtalen ikke er innenfor udiskutable folkerettslige rammer.   - Vi har ikke fått tilgang til merknadene til lovforslagene engang sier Skum. – Dette skaper enda større usikkerhet i forhold til konsekvensene ved å gå inn for avtalen, sier Skum.

Randi A. Skum sier at Norske Samers Riksforbund mener at sjøsamenes rett til fiske er en av de største sakene som Sametinget har behandlet og vi trenger derfor å få en full oversikt over hvilke konsekvenser et eventuelt samtykke fra Sametingets side vil få. - Det skulle også være i flertallets interesse å få samlet et bredest mulig flertall før Sametinget fatter sin  beslutning i saken. – Ved å avvise forslaget om å få gjennomført en uavhengig juridisk vurdering av avtalen, synliggjør flertallet at de ikke anser det som viktig å få et enstemmig vedtak i saken, sier Skum.

-Når vårt forslag ble kategorisk avfeid fra flertallets side, er det grunn til å spørre seg det er slik at man ikke tør å få fakta på bordet, avslutter Skum.

 

---------

Kontaktperson: Randi A. Skum, Mob. 97090338

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S