!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR sier NEI!

NSR mener Sametinget ikke kan akseptere forslag til avtale om rett til fiske i sjøsamiske områder. Uenigheten om den historiske retten og om den samiske og lokale innflytelsen i forvaltningen er for stor.Publisert: 24.05.2011

Norske Samers Riksforbund (NSR) avviser Sametingsrådets forslag om Kystfiskeutvalget. Saken er til behandling i Sametingets Kultur- og næringskomite denne uken.

– Av respekt for våre forfedre, med tanke på nåtiden og av omtanke for framtidige generasjoner kan vi ikke støtte en avtale som ikke er forankret i vår felles, historiske rett til fiske, sier Geir Tommy Pedersen, NSRs saksordfører.

Kystfiskeutvalget, ledet av Carsten Smith, la i februar 2008 fram et forslag til ny lov som anerkjente samers og kystbefolkningas rett til fiskeressursene, sikret lokal innflytelse på fiskeriforvaltninga, og foreslo en ordning med gratiskvoter. Etter konsultasjoner mellom sametingsrådet og Fiskeri- og kystdepartementet er det lite igjen av forslaget.

– Det er beklagelig at så mange av de gode forslagene som Kystfiskeutvalget kom med er forkastet gjennom prosessen, sier Pedersen, og fortsetter: – Kompromisset sikrer på ingen måte sjøsamenes historiske rettigheter til fiske. Det blir ingen Finnmarksfiskelov eller regional forvaltning av fiskeressursene og heller ingen garanterte kvoter til kystbefolkningen. Dette medfører kort sagt at ikke ei hysa er sikra for framtiden.

Departementet har avvist at det finnes historiske rettigheter til fiske, og vil ikke gi en foreslått fjordfiskenemnd noe annet enn rådgivende myndighet. NSR mener Sametinget ikke kan akseptere denne avtalen. Uenigheten om den historiske retten og om den samiske og lokale innflytelsen i forvaltningen er for stor.

– Vi beklager at regjeringen avviser Kystfiskeutvalgets grundige dokumentasjon og gode forslag, avslutter Geir Tommy Pedersen. – NSR aksepterer ikke at Sametinget forhandler bort sjøsamenes rettigheter, og vil ha saken prøvd i forhold til folkeretten.

-------------

 

Sámegillii / På samisk

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Riktig av Janos 25.05.2011 11:00
Det er riktig å synliggjøre at det er uneighet i Sametinget om Arbeiderpartiets "uhåndtering" av saken. Et lite tips: Det er ikke alltid politisk korrekt å benevne samiske rettigheter for bare å være "historiske". Våre rettigheter er levende og framtidsrettet, men "historisk overtramp og urett med majoritetsmakt" har tatt dannet en paradigme om at rettighetene ikke eksisterer. Denne paradigmen må nå tillintetgjøres på neste plenum og NSR må i bresjen for å sette denne paradigmen i krise og nytt rettsparadigme må oppstå. Lykke til!
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S