!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Skuffende om samisk samhandling
Samhandlingsreformen sikrer ikke samiske brukere et likeverdig helsetilbud godt nok. Den samiske befolkningen har krav på helsetjenester hvor vi kan bruke eget språk og bli møtt med kulturforståelse.

Publisert: 22.05.2011

Samhandlingsreformen sikrer ikke samiske brukere et likeverdig helsetilbud godt nok og det beklager jeg på det sterkeste sier sier Silje Karine Muotka fra Norske Samers Riksforbund som også leder Sametingets omsorgs-, oppvekst- og utdanningskomite.

- Jeg er overhodet ikke tilfreds med de resultatene som Sametingets konsultasjoner om samhandlingsreformen har resultert i. - Det har vært svært skuffende at regjeringen ikke har vært villig til å sikre samiske brukere godt nok i lovforslagene som nå skal til behandling i Stortinget mener Muotka som selv har deltatt i de politiske konsultasjonene som Sametinget har gjennomført.

- Vårt mål har vært å sikre at samhandlingsreformen skal videreutvikle dagens helsetjenester i forhold til målet om at også samiske brukere skal få et likeverdig helsetilbud. Det innebærer at man i det forebyggende helsearbeidet og i planlegging og tilrettelegging av helsetjenester også tenker på den samiske befolkningen sier Muotka.

- Regjeringen la frem forslag om at lovteksten skal presisere at kommuner som er innenfor forvaltningsområdet for samisk språk skal ta hensyn til den samiske befolkningen i planarbeidet knyttet til helsetjenestene i kommunene. Samer som er bosatt utenfor forvaltningsområdet for samisk språk må også få et likeverdig og tilpasset helsetilbud og det er dessverre ikke presisert godt nok i lovforslagene som foreligger sier Muotka.

- På denne bakgrunn deltok Norske Samers Riksforbund i stortingshøringen som sametingsrådet hadde anmodet om i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget den 10. mai sier Muotka. - I denne viktige saken er det en fordel at Sametinget fremstår som samlet. Det er vår felles utfordring at vi må få stortingskomiteen og de politiske gruppene på Stortinget til å skjønne at samene ikke kan håndteres som en særinteressegruppe, men at vi samer - på linje med øvrig befolkning har krav på helsetjenester hvor vi kan bruke eget språk og bli møtt med kulturforståelse, sier Muotka avslutningsvis.  

 

 

----------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S