!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Thomassen bringer IBSS videre

Leder av Hinnøy og omegn sameforening, Ann-Mari Thomassen.

 

Hinnøy og omegn sameforening / Iinná ja biras sámiid searvi (IBSS) har i årsmøte 14. april 2011 gitt Ann-Mari Thomassen fornyet tillit til å lede foreningen også neste periode. IBSS har hatt stor aktivitet i 2010, og Thomassen ser fram til å prøve ut nye ideer foreningen har for 2011.

Publisert: 02.05.2011

IBSS har lagt nok et aktivt foreningsår bak seg, det viser en årsmelding med over 40 behandlede styresaker. I særdeleshet har den nedlagte videregående skolen i Skånland blitt viet mye oppmerksomhet, og gjenvalgt leder Thomassen lover at IBSS fremdeles skal være en aktiv pådriver for å få reetablert skolen. – Antallet elever fra regionen som nå studerer ved andre videregående skoler og har valgt samisk språk der har hatt en dramatisk nedgang, sier Thomassen, og mener at det med tydelighet viser at skolen er av største viktighet for bevaring og utvikling av lokalt samisk språk og kultur.

Samisk synliggjøring har IBSS ufortrødent jobbet med i en region som har en svært lang og klar samisk historie. – Samiske skilt med våre stedsnavn er en tydelig og enkel måte å synliggjøre at det i uminnelige tider har funnes, og fremdeles finnes, en samisk kultur og historie som er forskjellig fra majoritetsbefolkningens. – Hvorfor tar disse sakene så lang tid å få gjennomslag for, undres Thomassen, og konstaterer samtidig at IBSS aldri tenker å gi opp jobben med skilting og navnesaker.

IBSS har ut over disse to store og pågående sakene deltatt i nasjonale konferanser, skrevet brev til lokale kommuner om andre samiske forhold, arrangert flere kurs gjennom NSRs voksenopplæringsforbund SOL, og satt igang barne- og ungdomsprosjekt med duodji og språk som har blitt finansiert av midler via NSR sentralt.

– Og IBSS tenker ikke ligge på latsiden i 2011 heller, lover en glad nyvalgt leder. – Videreføring av de gode arbeidsrutinene IBSS har fra 2010 og tidligere blir viktig, og i 2011 skal vi lage nye møteplasser for samisk språk og kultur. – Selv om kulturen for mange er levende i det daglige, så vil IBSS i 2011 starte med prosjekter der kultur og språk gjennom hyggelige aktiviteter kan finne sin naturlige plass både for foreningsmedlemmene og andre interesserte. – Vi tenker å ta i bruk utmarka i større grad i foreningsarbeidet, og hva er vel hyggeligere enn å treffe både gamle og nye kjente i sosialt lag over en sparkstøtting på isen eller under matauk i tydelig samisk kontekst, spør Thomassen.

Med seg i styret får Thomassen for øvrig styremedlemmene Tove Kvernmo Gaup, Ann Jørgunn Larsen-Sara, June Gerd Johnsen og Per Henrik Muotka. Som varamedlemmer er Nanna Thomassen, Tore Johnsen og Kjell Thore Karlsen valgt. Thomassen er tilfreds med sammensetningen av styret, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet sammen med disse. – Blandingen av eldre veteraner og unge nykommere regner jeg med vil gi foreningen både bredde til å skape nytt og tyngde til å ta vare på de viktige sakene, avslutter Thomassen.

 

------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S