!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Bidra til forskning på språklig mangfold du også
Snakker eller forstår du nordsamisk eller kvensk? Har du erfaring med flerspråklighet og det å måtte gjøre språkvalg i det daglige? Da kan du nå bidra til å sette fokus på minoritetsspråk og bevaringen av disse.

Publisert: 28.04.2011

De språklige minoritetene i Europa er vanligvis to- eller flerspråklige og må i sitt hverdagsliv stadig foreta språkvalg og møte følgene av ulike språkkontakter. Innbyggerne i de europeiske landene får i tillegg stadig oftere med nye språk å gjøre: man studerer språk, folk reiser og flytter. Stadig flere europeere trenger flere språk i sitt hverdagsliv.

ELDIA-prosjektet, ved forsker Marko Marjomaa ved Universitetet i Oulu i Finland, søker nå etter nordsamiske språkbrukere til både gruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Marjomaa og Ellen Oddveig Hætta vil stå for intervjuene og samtalene. ELDIA er ellers bokstavnavnet for European Language Diversity for All, eller Språklig mangfold for alle i Europa som det ville hett på norsk. Kontaktinformasjon til Marjomaa og prosjektet finner du nederst i artikkelen. 

ELDIA beskriver at endringer i det språklige landskapet krever en ny og annerledes forskning. De anser det viktig å vite hvordan språkbrukerne selv opplever sitt forhold til de forskjellige språkene, hvilke erfaringer de har om flerspråklighet og språkvalg. Det er ikke bare språkbrukerne selv som får nytte av den kunnskap som her blir samlet – den vil også være til støtte for deres organisasjoner og institusjoner (for eksempel skoler, foreninger, kultur- og forskningsinstitusjoner). Og hvert enkeltmenneske kan og få kunnskap til å se ens egne språkvalg og ens egen flerspråklighet som del av en større helhet. Ved hjelp av denne kunnskapen kan også politiske beslutningstakere få en bedre forståelse for flerspråklighet og språkbrukernes rettigheter. I tillegg vil disse forskningsresultatene være til hjelp for forskere over hele verden og hjelpe dem til å få et mer pålitelig og nyansert bilde av de forskjellige dimensjoner ved levende flerspråklighet.

ELDIA samler informasjon om fjorten flerspråklige språksamfunn. Disse gruppene av språktalere bor i forskjellige europeiske land, under forskjellige samfunnsmessige, økonomiske og politiske forhold. Også de språkene det forsker på er forskjellige seg imellom: noen av språkene har lange skriftlige tradisjoner og en etablert plass i for eksempel skolesystemet, andre igjen er svært unge som skriftspråk og holder såvidt på å befeste sin stilling. De innsamlede kunnskapene vil bli analysert ved hjelp av et enhetlig forskningsrammeverk. Det endelige målet for prosjektet er å skape et levedyktighetsbarometer for europeiske språk (EuLaViBar – European Language Vitality Barometer). EuLaViBar vil måle språklig mangfold, gi hjelp til å støtte opp om at språk kan leve side ved side og bidra til å se flerspråklighet som en ressurs i hverdagslivet. Språklig mangfold og levende flerspråklighet er en viktig del av den europeiske kulturarven.

Forskere fra åtte universiteter i seks land i Europa – eksperter på språkvitenskap, jus, sosiologi og statistikk – har i fellesskap startet dette forskningsprosjektet. Prosjektet har fått finansiering fra Europakommisjonens 7. rammeprogram.

Dersom du ønsker å vite mer, eller bidra med dine tanker om språkbruk, ta kontakt med Marko Marjomaa, marko.marjomaa@oulu.fi, tlf. +35885533481. Sjekk også hjemmesiden til ELDIA.

 

----------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S