!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Myten om den edle ville

NSR Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka,
Leder for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite.

Silje Muotka mener at det burde være mulig å bytte ut gammeldagse holdninger om det samiske samfunnet til fordel for spennende faglige innfallsvinkler i blant annet naturfag hvor urfolksperspektiv kan være en god måte å belyse tema av interesse.  

Publisert: 23.04.2011

Nyheten om at lærebøker i naturfag i ungdomsskolen reproduserer gamle stereotyper er dessverre ingen ”nyhet”. Dessverre gir ofte ikke norske læremidler et oppdatert bilde av situasjonen i nordområdene eller av det samiske samfunnet i 2011. Det er derfor en beskrivelse som kunne passe for svært mange læremidler i den norske grunnskolen.

Man må kunne spørre seg om dette egentlig er rester av en sosialdarwinistisk arv i forhold til måten læremiddelforfattere og forlag beskriver samene som folk og Nord-Norge som region. Det er beklagelig at utdaterte og mytefremmende holdninger slipper gjennom i læremidlene og at dette ikke ser ut til å fanges opp i forlagenes kvalitetskontroll.

La gå at man i dag i noen utstrekning evner å kamuflere de grunnleggende nedlatende synene som man tidligere lot seg styre av. Men det er ikke lange veien fra datidens holdning om de primitive folkeslagene til det som i læremidlene presenteres som et folk bosatt i gammer hvor de praktiserer sjamanisme langt utenfor sivilisasjonen. Nord-Norge som en urfattig periferi er en annen myte i samme gate.

Resultatet blir at samiske elever i den norske skolen opplever stor avstand mellom det livet de lever som moderne samer i 2011 og de mytene som læremidlene reproduserer. For de norske elevene blir det en vedvarende studie av samene og det samiske samfunnet om”de primitive andre”.

Det burde være mulig å komme med bedre problemstillinger enn de nevnte gammelmodige eksemplene. I dagens samfunn eksisterer det mange spennende faglige innfallsvinkler i blant annet naturfag hvor urfolksperspektivet kan være en måte å belyse tema av interesse. Urfolk og klimaendringer og miljøgifter i Arktis er for eksempel aktuelle emner å ta opp. Andre temaer som er høyaktuelle er å lære om ressursgrunnlaget i forhold til både moderne inngrep og utvikling i industrien samt emner som omhandler naturbruk til eget hushold.

Utdaterte læremidler gir oss en situasjon som man i 2011 ikke kan være bekjent av. Min oppfordring til de norske læremiddelforfatterne og de norske forlagene blir derfor at man gjør en kritisk og kvalitativ vurdering av innholdet i læremidlene på disse områdene. Vi har en felles interesse i at grunnopplæringen og kunnskapsformidlingen baserer seg på faktiske forhold og ikke gamle fordommer.

-----------

Sámegillii / På norsk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S