!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nei til flere oppdrettslokaliteter i Tysfjord
Salten sameforening-NSR er svært bekymret over planene sett i forhold til sett i forhold til spørsmål, om samiske rettigheter, tradisjonelle fiskerier, økt forurensning og ferdsel på fjordene.

Publisert: 15.04.2011

Årsmøtet iálto Salto sámesiebrre-NSR viser til at det foreligger søknader og planer om å øke antallet på havbrukslokaliteter i Tysfjord. Årsmøtet er svært bekymret over planene sett i forhold til sett i forhold til spørsmål, om samiske rettigheter, tradisjonelle fiskerier, økt forurensning og ferdsel på fjordene. Spesielt gjelder dette Hellmofjorden, hvor flere oppdrettsanlegg allerede er lokalisert. Nye anlegg vil virke ytterligere konfliktskapende i forhold til den tradisjonelle bruk av sjøarealene og påvirke miljøet i fjordene.

Sálto sámesiebrre-NSR viser til at Samerettsutvalget II har fremmet forslag om nye eier- og forvaltningsløsninger for blant annet Nordland som også omfatter fjordene. Derfor er vi av den oppfatning at det ikke bør tildeles nye oppdrettslokaliteter i Tysfjord før samiske rettsforhold, miljømessige forhold og lokalbefolkningens bruk av fjordene er avklart. 

 

-------

Sámegielláj / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S