!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hugo Kalstad leder Salten sameforening

Hugo Kalstad, tiltrådt leder av Salten sameforening.

 

Salten sameforenings årsmøte 8. april 2011 valgte Hugo Kalstad (48) som ny leder i foreningen. Han etterfølger Miriam Paulsen som har ledet foreningen de siste 2 ½ år. I tillegg til kulturarbeid og politisk deltakelse vil samiske arbeidsplasser stå sentralt under Kalstads ledelse.

Publisert: 12.04.2011

Kalstad vil prøve å holde et høyt aktivitetsnivå i foreningen både politisk og på kulturområdet. – Spesielt er jeg opptatt av at det skapes arbeidsplasser i våre lokalområder, slik at vi har noe å tilby ungdommen, sier Kalstad. – Men bruk av naturressurser for å skape disse må være bærekraftig, og generelt tar vi sikte på å være ei ”vaktbikkje” i saker som berører oss samer på en eller annen måte, i hele vårt område.

Videre ønsker foreningen å gi medlemmene et tilbud til diverse kulturaktiviteter. – Utfordringen for Salten sameforening-NSR er at vi dekker et stort geografisk område som gjør det vanskelig å få til aktiviteter på alle stedene, uttaler Kalstad, som har vokst opp i Tysfjord og Hamarøy. I dag arbeider han som distriktssjef for Mattilsynets distriktskontor Ofoten i Narvik.

Øvrige medlemmer som ble valgt til foreningens styre er Knut Are Langås, Rune Knutsen, Sandra Nystø Ráhka, alle Drag, og Ing-Lill Pavval, Fauske. Varamedlemmer er Miriam Paulsen, Bodø, Per Ivan Knutsen, Drag og Ingvild Gintal, Bodø.

Medlemstallet i Salten sameforening har vokst fra 22 på utgangen av 2008 til 61 ved utgangen av 2010. – Denne økningen står det respekt av, og vi takker Miriam Paulsen for en god jobb og ønsker henne fortsatt lykke til som vår sametingsrepresentant, avslutter Hugo Kalstad.

----------

Sámegielláj / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S