!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Mer kreft i Finnmark enn vi vet om?

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka vil fjerne eventuelle geografiske forskjeller i kvaliteten på helsetilbudet til folk.

 

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka er bekymret om underrapporteing og ubehandlede krefttilfeller i Finnmark. Sametinget må være en pådriver for å sikre mer kunnskaper om helsesituasjonen for folk.

Publisert: 07.04.2011

NSR sametingruppe er svært bekymret over det nylig framlagte tallmaterialet fra Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå, som viser store geografiske forskjeller i kreftsykdom. Antallet registrerte krefttilfeller i Finnmark er langt lavere enn i andre deler av landet, og forskere kan ikke forklare denne forskjellen. – Kan dette bety at det er mange underrapporterte og ubehandlede krefttilfeller i Finnmark?, spør NSR-leder Aili Keskitalo. – Kan dette skyldes at finnmarkinger har dårligere tilgang til helsetjenester enn i andre deler av landet?

Helse-Norge står overfor den største reformen noensinne. De kommunale helsetjenestene må omstruktureres og tilrettelegges for å møte samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen representerer et handlingsrom for kvalitetsutvikling og tilrettelegging for pasientene, og det omfatter også samiske pasienter.

– Det er viktig at Sametinget er en pådriver for å sikre at vi får mer kunnskaper om helsesituasjonen og eventuelle skjevheter i helsetilbudet for folk, sier Silje Muotka, som leder Sametingets Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite. – Det er viktig å sikre et likeverdig helsetilbud for alle pasienter, og det omfatter selvsagt også de samiske pasientene, sier Muotka, som mener at det er viktig å få sikkerhet for at helsetilbudet har god kvalitet også i distriktene. – Vi må arbeide for at samhandlingsreformen virkelig sikrer at eventuelle geografiske skjevheter i kvaliteten på helsetilbudet utjevnes, sier Muotka.

NSR forventer at Sametingsrådet tar tak i problemstillingen, og vil derfor løfte saken på Sametinget.

 

----------

Sámegilli / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S