!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Lind fortsetter som leder

Leder av Tromsø sameforening, Gøran Lind.

 

Tromsø sameforening har avholdt sitt årsmøte 2011 og valgt nytt styre. Gøran Lind fortsetter i ledervervet og gleder seg til å fortsatt sette det samiske Tromsø på kartet.

Publisert: 02.04.2011

Med seg i styret har Lind fremdeles Marit Myrvoll og Sauli Guttorm. Aina Hætta Høgseth og Synnøve Angell fratrer styret og gir plass til Ella Eira Pedersen og Camilla Brattland. Som varamedlemmer får de Marit Berit Eira, Aina Hætta Høgseth og Lene Antonsen. Revisorer er Paul Danielsen og Martin Rimpi mens ny valgkomite er Per Klemetsen Hætta og Hanne Svinsås Magga.

På virksomhetsplanen står fortsatt det kulturelle arbeidet i fokus og det gode samarbeidet med Samisk Studentforening i Tromsø, Samisk foreldrenettverk, Gáisi språksenter, Samisk uke og Midnight Sun Marathon samt Tromsø kommune skal videreføres.

Leder Lind er glad for den fornyede tilliten og gleder seg til å fortsatt jobbe for det samiske Tromsø. Lind sier at en stor og viktig sak framover blir arbeidet med å få Tromsø kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Tromsø Sameforening (RSS) har hilset velkommen vedtaket i Tromsø kommunestyre om å utarbeide en handlingsplan som ser på ulike sider ved en innlemmelse. RSS har lenge jobbet for at Tromsø kommune skal styrke sitt samiske engasjement, og Lind er glad for at kommunen har bygd opp samiskspråklige tilbud både på førskole- og grunnskolenivå. Lind minner om at en innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk vil være viktig for de samiske distriktene i kommunen, men også for byens sentrumsnære områder, og ikke minst for alle de samiske barna som vokser opp med Tromsø som sitt hjemsted. RSS håper at et slikt vedtak vil bli forankret politisk i kommunen, og leder Gøran Lind avslutter med å tenke høyt rundt at det ikke minst kan være viktig og riktig at Tromsø som Nord-Norges største by viser vei i denne saken overfor de øvrige bykommunene i landsdelen.

 

Tromsø sameforening fikk samepenger i gave

 

---------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S