!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Helse også for samer?
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám skriver i dette leserinnlegget om det hun håper skal bli et helseløft for alle samer. Men samhandlingsreformen har mange skjær i sjøen.

Publisert: 17.03.2011

Helse for samer også?

Helse er sentralt i et hvert menneskes liv. Derfor er det viktig med et godt helsetilbud til befolkningen. Også til oss samer.

Áhkko og áddjá skal kunne snakke samisk hos legen, på sykehuset og omsorgssentret.  Det er en av indikatorne på hva som er et godt og tilfredsstillende helsetilbud. Men språket alene er ikke nok. Det er så mye mer, blant annet kunnskap om vår helse- og livsforståelse, og ikke minst at alle viktige strukturer er på plass.

Nå kommer snart samhandlingsreformen, som handler om å redusere sosiale helseforskjeller og at alle skal ha et likeverdig tilbud på helsetjenester. Den er stor. Den er viktig, og den har egentlig mange muligheter. Men vil myndighetene gripe disse mulighetene, og gjøre dette til en reform for samer også?

Vi i Norske Samers Riksforbund jobber for at samer også skal ha et likeverdig helsetilbud som den øvrige reformen. Men vi mener at samisk helse- og velferdsspørsmål er mer enn å møte en samisktalende lege, eller få tilbud om en tolk. Det handler også om livsforståelse som er tilegnet gjennom generasjoner. Denne forståelsen og kunnskapen må vi bygge på når vi etablerer samiske helsetilbud.

Endringer av strukturer må forbedre tilbudet

Idag finnes det gode tilbud til samer, og det er viktig at disse gode tilbudene fortsatt står ved lag etter at man har endret strukturer. Det ligger i forslagene at kommunene nå skal overta mer ansvar. Hver kommune skal lage en plan for arbeidet, og vi er bekymret for at det samiske perspektivet da kan forsvinne. Derfor mener vi at kommunene i planarbeidet skal vurdere hvilke konsekvenser dette får for den samiske befolkningen og også hvordan man kan bedre tilbudet. Det er viktig at kommunene bruker mulighetene dette gir, blant annet med interkommunalt samarbeid.

Kompetanseløft og forskning

Vi mener at samhandlingsreformen må sikre et samisk kompetanseløft. Her kan mange forslag til tiltak nevnes. Vi har tidligere fremmet verdighetsgaranti for samiske eldre, økt satsning på samisk innhold i helsefaglige utdanninger, og iverksette samisk sykepleieutdanning. Det er avgjørende at man sikrer et tilstrekkelig antall fagutdannede helse- og omsorgsarbeidere innenfor alle segmenter.

Kunnskap om samisk helse har hatt liten fokus. Derfor mener vi at det trengs mer forskning på blant annet demens, påvirkning av miljøgifter allergier diabetes og psykisk helse i den samiske befolkningen. Vi vil også at det skal ses på hvorfor tilbudene til samisktalende kvinner ser ut til å være dårligere enn den øvrige befolkning.

Vi i NSR håper at samhandlingsreformen blir et helseløft for alle samer, uansett hvor man bor.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S