!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Årsmøter 2011

Fra et tidligere årsmøte i Oslo sameforening.

 

Vinteren og våren er årsmøtetid for lokallagene. Her vil vi melde om tid og sted og innhold for disse.

Publisert: 15.03.2011

For alle sameforeningene foreligger vanlige årsmøtesaker til behandling om ikke annet i tillegg er angitt. Flere melder om servering og sosialt samvær i etterkant av møtene, men dette skal de respektive lokallagsmedlemmene ha fått beskjed om i egne innkallinger. For å komme i kontakt med lokallagsstyrene, enten for å melde inn saker eller for å spørre om veien dersom du har gått på feil buss, klikk her for kontaktinformasjon.

Romssa sámiid searvi / Tromsø sameforening er først ute torsdag 17. mars. Møtet holdes kl. 19 i den samiske barnehagen ved Prestvannet.

Bergen sámiid searvi / Bergen sameforening melder om at tirsdag 29. mars er datoen, men tid og sted er foreløpig usikkert.

Áltta sámiid searvi / Alta sameforening holder sitt årsmøte onsdag 30. mars i Áltta siida AS i Nøkkelstien fra kl. 19.

Samme dag, onsdag 30. mars, avholder Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening sitt årsmøte fra kl. 18, stedet er som vanlig Samisk hus i Akersgata. De nye tillittsvalgte er listet her

Og på denne populære årsmøtedagen, 30. mars, står også Ráhkká ja biras sámiid searvi / Bjerkvik og omegn sameforening sitt årsmøte hjemme hos leder Åge Nordkild kl. 1930.

For Sálto sámesiebrre / Salten sameforening er Árran lulesamisk senter stedet den 8. april kl. 19.

Det meldes om at 14. april kl. 18, avholder Iinna ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening sitt årsmøte på Várdobáiki samisk senter. Reinkjøttsuppe og klappakaker metter sultne årsmøtemager.

Mjösan dajve saemien siebrie / Mjøsa og omegn sameforening venter til 8. mai med å avholde sitt årsmøte som ventelig blir avholdt hjemme hos styremedlem Irene Kvitfjell fra kl. 18. Etter årsmøtet blir det sosialt samvær og servering, muligens fra et matkurs som holdes samme dag.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S