!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vent på Sameloven!
Norske Samers Riksforbund  (NSR) mener at endringene i Sameloven bør være på plass før man vurderer omfordelinger av tospråklighetsmidlene mellom de samiske kommunene.

Publisert: 09.03.2011

- Sametinget har ikke bestilt noen radikal omfordeling mellom de samiske kommunene, slik Sametingsrådet og flertallet nå legger opp til, sier Silje Muotka (NSR), leder i Sametingets Oppvekst, omsorgs- og utdanningskomite. – Forslaget fra Sametingsrådet skaper usikkerhet for kommunene som har tatt på seg forpliktelser i forhold samiske brukere. Komiteen har opplevd stor pågang fra de berørte kommunene, noe som viser at forslagene er elendig forankret, og gjør alle til tapere.

Sametinget behandler torsdag denne uka nye retningslinjer for fordeling av tospråklighetsmidler til kommunene innenfor det samiske forvaltningsområdet.  Parallelt med disse endringene foregår konsultasjoner om endringer i Sameloven. Dette kan bety endringer i rettighetene til samiske brukere.  Samtidig varsler store bykommuner som Alta og Tromsø at de vurderer innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk.

- Sametingsrådet har ikke tatt høyde for endringer i Sameloven, eller nye kommuner innenfor forvaltningsområde, legger Muotka til. – Skal vi først endre retningslinjene så radikalt som Ap nå foreslår, bør vi ta oss tid til å vente på den nye Sameloven. Sametingsrådet varsler jo selv at ordningen må revideres inne tre år.

NSR mener at de positive elementene i Sametingsrådets forslag, som økt grad av målstyring og samarbeidsavtaler med kommunene, gjerne kan integreres i den nåværende ordningen. Dette kan gjøres uten at enkeltkommuner kommer dårligere ut enn tidligere.
- NSR registrerer også at Sametingsrådet heller ikke har greidd å forankre forslaget i egne rekker, avslutter Muotka. – Flertallets egne representanter i komiteen kommer med et alternativt forslag. Dessverre bidrar heller ikke dette forslaget til forutsigbarhet for kommunene.

 


Kontaktperson:
Silje Muotka, tlf 98 48 75 76

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S