!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Samisk kultur neglisjeres av regjeringen

Herfra fordeles begrensede midler til samisk kultur, nærings- og samfunnsliv. Regjeringen vil ikke la Sametinget være med å påvirke hva Sametinget skal få midler til.

 

Regjeringen setter foten ned for budsjettkonsultasjoner med Sametinget. Dette er et stort politisk nederlag for Sametingsrådet.

Publisert: 21.02.2011

– NSR er provosert over at regjeringen sier nei til å konsultere med Sametinget om budsjettsaker, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. – Når regjeringen ikke gir Sametinget mulighet til å påvirke bevilgningene til samiske formål, så betyr det at samiske kulturinstitusjoner som Beaivváš Sámi Nášunalteahter og samiske museer forsatt vil bli sulteforet, at bevilgningen til samiske læremidler og samiske næringer fortsatt vil stå på stedet hvil.

Sametingets Plan- og finanskomite behandler denne uka Sametingets årsmelding for 2010. Her framgår det at sameminister Rigmor Aaserud mener regjeringen ikke har noen grunn til å konsultere Sametinget.

– Regjeringens holdning er en trussel for utviklingen av det samiske demokratiet, legger Thomassen til. – Regjeringen bidrar til å undergrave Sametinget når de overfører oppgaver uten å gi mulighet for å påvirke bevilgningene. – Kulturløftet II viser at Sametinget er akterutseilt, avslutter Thomassen. 

NSR mener at budsjettkonsultasjoner  ville gi en bedre  samepolitikk, og være i tråd med statens folkerettslige forpliktelser. Regjeringens avvisning av budsjettkonsultasjoner er det største politiske nederlaget Sametinget har hatt siden Mineralloven, og representerer et alvorlig nederlag for sametingsrådet. NSR mener Sametinget må følge dette opp overfor Stortinget og internasjonale organer.

 

----------

I 2005 ble konsultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget undertegnet. Avtalen må betraktes som en implementering av regjeringens forpliktelser i forhold til ILO-konvensjon 169. Avtalen omfattet ikke budsjettsaker, men det var enighet om at dette skulle følges opp videre.

I 2007 la en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen og Sametinget fram en rapport som anbefalte at Sametinget fikk rett til å bli konsultert i budsjettsaker.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Hva ble sagt om dette i Stortinget? av Raimo Valle 21.02.2011 15:49
For noen har det kanskje interesse å lese hva som ble sagt om dette i Stortinget i forrige uke, da man behandlet meldingen om Sametingets virksomhet for 2009. Se http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/110215/ (Sak 8 i referatet)
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S