!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Den samiske pasienten glemt i samhandlingsreformen
– Det samiske perspektivet er for svakt i forslaget til samhandlingsreform, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.

Publisert: 17.02.2011

– Vi er skuffet over at Sametinget ikke har konsultert sentrale myndigheter i forkant av at lovforslagene og forslaget til nasjonal helseplan ble lagt frem. Dette ville ha satt de samiske samfunnene og brukerne i en bedre situasjon med tanke på å respondere på forslagene, sier Muotka, som også leder oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen på Sametinget.

– NSR vil fremheve at det er et stort behov for et kompetanseløft i helsesektoren når det gjelder samisk kulturkunnskap og språkkunnskaper. Det er viktig at forslaget til samhandlingsreform sikrer mer kvalifisert personell i kommunene, sier Muotka.

– NSRs politikk er at áhkku og áddjá skal kunne snakke samisk i møtet med helse- og omsorgstjenesten, oppsummerer NSRs leder Aili Keskitalo. – Det er viktig at samer kan velge et godt behandlingstilbud hvor samisk språk-, kultur-, livs- og sykdomsforståelse er med på å legge premissene for møtet mellom bruker og behandler, sier Keskitalo videre.

Sametinget drøfter en redegjørelse fra sametingsrådet om samhandlingsreformen i uke 10 (se saksdokumenter).

 

----------

NSRs høringsuttalelse til samhandlingsreformen

NSRs helse- og velferdspolitiske plan

Regjeringens samleside vedr. samhandlingsreformen

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S