!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Gledelig for samisk språk
- Klart vi er fornøyde med at AP i Alta vil utrede konsekvenser av å melde Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk sier leder for Alta sameforening, John Harald Skum, og sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.

Publisert: 10.02.2011

- Vi har jobbet veldig lenge med å få Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk, sier leder i Alta sameforening, John Harald Skum. Han mener at det vil kunne bety at samer som er bosatt i Alta får bedre muligheter til å bruke samisk språk i møtet med det offentlige. - Det vil være en stor anerkjennelse av Altas samiske historie og det vil kunne sikre samene som bor i Alta en mulighet til å bruke sitt samiske språk på enda flere arenaer enn i det private, mener lederen for sameforeningen.  
- Dette er viktig, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka, som er bosatt i Alta. - Vi vet at det har stor betydning at det offentlige tar del i å hjelpe å utvikle og legge til rette for bruk av samisk språk, sier Muotka. - Jeg tenker særlig på at alle ungene som har samisk som fag vil oppleve en enorm statusheving av språket i eget lokalsamfunn, sier Muotka, som fremhever at rundt en femtedel del av alle barn som har samisk som fag i skolen har dette i nettopp Alta. Også eldre som mottar omsorgstjenester vil ha behov for språklig tilrettelegging, sier Muotka.  
 
Både Skum og Muotka mener at det er bra at det gjøres en utredning av hvilke konsekvenser det vil ha å innlemme Alta i forvaltningsområdet for samisk språk. - Det vil gjøre det mer tydelig for kommunepolitikerne at samiske brukere bør få styrket sine muligheter til å bruke samisk i pleie- og omsorgssektoren eller når de henvender seg til kommunen for å få bistand eller informasjon. - Vi tror at det er gode muligheter for bred politisk enighet om å gå for en utredning av saken, sier Muotka. - Det er rimelig at samer bosatt i Alta får samme muligheter til å bruke samisk språk i offentlige sammenhenger som i flere andre kommuner.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S