!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Porsanger raseres

Fotomontasje: Den Norske Turistforening


Porsanger sameforening har fremmet en uttalelse i forbindelse med NVEs planer om trasé for høyspentlinje fra Skaidi til Varangerbotn. I uttalelsen protesteres det mot planene og man ber om at energibehovet og måter og dekke dette inn på vurderes på nytt.

Publisert: 24.01.2011

Porsanger sameforenings uttalelse av 21. januar 2011:

Porsanger sameforening protesterer kraftig på planene om ny kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn. Prosjektet er en alvorlig trussel mot hele befolkningen i Porsanger, naturen, den sjøsamisk kulturen, turisme, friluftsliv, reindrift,  dverggås, fjellrev og rypebestand. I følge forslaget til kabelgate vil store deler av kommunen vandaliseres, og Lakselv vil omringes av «monstermaster». Porsanger sameforening roper nå et varsko, og ber Porsanger og Finnmarks befolkning få øynene opp for hva som er i ferd med å skje.

I Porsanger føyer dette inngrepet seg inn i en lang rekke statlige og andre myndigheters inngrep i kommunen. Fra før er store deler av kommunen båndlagt enten av militæret eller til nasjonalparker. For å sette det på spissen raserer man nå resten. I fremtiden kan en risikere at uansett hvilken retning en velger å gå en tur ut fra Lakselv vil en møte på en stor kraftlinje. 

Porsanger kommune har et sterkt ønske om å skape nye varige arbeidsplasser. Med vår utmerkede flyplass og vakre natur burde forholdene ligge til rette for å bli en stor konkurrent til de finske selskapene som i dag busser turister til Nordkapp fra Ivalo og Rovaniemi. Men hvordan skal en kunne leve av turisme her når slike master går tvers gjennom praktisk talt hele kommunen?

 Ledningen vil også sterkt berøre Kvalsund, Lebesby, Tana og Nesseby. Men linja bygges ikke for husstandene i Finnmark, den bygges  for å sikre økt kraftbehov i forbindelse med industri og petroleumsvirksomhet i Øst-Finnmark. I følge Statistisk Sentralbyrå har  strømforbruket i husholdningene de siste årene gått ned. Porsanger sameforening mener at kraftbehovet for industrien kan dekkes på  andre og mer miljøvennlige måter enn å bygge en kraftlinje som raserer store deler av fylket. 

 Porsanger sameforening krever en alternativ plan for hvordan kraftforsyningen i Finnmark kan sikres. For det første må det store  potensialet som ligger i energieffektivisering utnyttes. I følge Lavenergiutvalget av 2009, kan Norge halvere energiforbruket i bygg de  neste 30 årene, og industrien kan senke energibruken med 20 prosent på 10 år. I tillegg foreslår vi å bygge havvindanlegg i tilknytning  til de kommende olje og gassinstallasjonene. Den tenkte kraftlinja tvers over Finnmark erstattes med en sjøkabel langs kysten som  bygges ut etappevis etter hvert som det kommer lønnsomhet i tilknyttede havvindanlegg.

 Havvindanlegg utenfor hovedfartsleden langs kysten vil  i de fleste tilfeller være langt nok ute (ca. 60 km) til at en 100 meter høy  mast ikke vil synes når en står 50 meter over havnivå på land. Dette vil også redusere konflikter med fiskeriene og gi mindre skadet  sjøfugl. Havvindanleggene vil bli værende og produsere miljøvennlig energi også etter at oljeinstallasjonene er borte. Hvis Norge satser  stort på vindmøller til havs kan vi fortsette å være en energieksportør når oljealderen tar slutt.

I 2001 sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale at tiden for store kraftutbygginger var forbi. Det er på tide at han tar skrittet fullt ut og erklærer at tiden for store naturinngrep også er forbi. Porsanger har i alle fall blitt tilstrekkelig belastet med store naturinngrep på tvers av befolkningens vilje. Grensen er nådd for hva vi kan akseptere.

 

----------

NVE: Melding med forslag til utredningsprogram 420 kV-linje Skaidi–Varangerbotn

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S