!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSR ruster seg til kamp for sjøsamiske rettigheter
Gunn-Britt Retter (NSR) kan ikke akseptere at Kystfiskeutvalgets innstilling blir lagt på is.
Nylig avgåtte fiskeriminister Helga Pedersen har signalisert at forslagene fra Kystfiskeutvalget trolig ikke vil bli tatt til følge. Dette har satt sinnene i kok. Norske Samers Riksforbund (NSR) ruster seg nå til kamp for sjøsamiske rettigheter.

Publisert: 09.10.2009

NRK1 viste 6. oktober dokumentaren ”Kasta på land” som viser hvordan sjøsamene på Finnmarkskysten har mistet sine rettigheter. Selv om regjeringen har innrømmet urett mot sjøsamer og fjordfiskere og det er gjort et stort utredningsarbeid i kystfiskeutvalget, har nylig avgåtte fiskeriminister Helga Pedersen signalisert at kystfiskeutvalgets arbeid legges bort.

Allerede i gang med arbeidet

- Vi har ikke råd til å akseptere dette eller å gi opp. Norske Samers Riksforbund (NSR) er klar til å fortsette kampen for å få de sjøsamiske rettighetene anerkjent. Vi er allerede i gang med å se på ulike muligheter for å føre saken videre, forteller organisatorisk nestleder i NSR, Gunn-Britt Retter.

NSR vil i den nærmeste tiden legge sin innsats på følgende punkter:

1. Det vil være særdeles viktig at det blir reelle konsultasjoner mellom Sametinget og Fiskeridepartementet. Sametinget må på forhånd gjøre et meget grundig forarbeid, og også gjøre det klart for Regjeringen at man fra samisk hold har klare forventninger om at de forslagene som fremkommer i Kystfiskeutvalgets enstemmige innstilling er et minimum av hva vi kan godta.

2. NSR arbeider nå med i løpet av kort tid å samle en bred representasjon av fjordfiskere og sjøsamiske interesser til et felles møte. Målet er å komme opp med konkrete ideer og planer for det videre arbeidet med å sikre livsgrunnlaget i fjordene. Det vil være viktig å samle en så bred allianse som mulig.

3. NSR er allerede i ferd med å undersøke mulighetene for å løfte saken internasjonalt. Dersom det skulle vise seg at vi ikke når frem med våre argumenter nasjonalt, så vil vi være forberedt til å bruke internasjonale kanaler for å sikre livsgrunnlaget for sjøsamiske kyst og fjordsamfunn.
Kontaktinformasjon:

Organisatorisk nestleder Gunn-Britt Retter, tlf. 913 59 222

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S