!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samepolitikk uten milepæler?
NSR lederen forventer at et samisk alfabetiseringsprogram nå blir satt i gang, slik NSR har foreslått en rekke ganger.
- Prinsippmeldingen som ble lagt frem fredag gir klart uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gå videre i forhold til den moderne samiske samfunnsutviklingen sier leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka.

Publisert: 31.05.2008

- Jeg beklager at sameministeren selv konstaterer at meldingen ikke inneholder samepolitiske milepæler. Det kan kun bety at regjeringen ønsker å parkere den samepolitiske utviklingen sier Muotka.

-Når dette er sagt vil jeg understreke at NSR i mange sammenhenger, og over lang tid, har satt fokus på samenes rett til et likeverdig velferdstilbud og tjenestetilbud. For meg virker det som om prinsippmeldingen er et uttrykk for at regjeringen omsider erkjenner at det er svært mye å ta fatt på i "eget hus". Vi vet at samene opplever store forskjeller i forhold til tjenestetilbudet i de ulike kommunene.

AP ordførerne må følge opp

Svært mange kommuner er AP-styrte, og man skulle derfor ha trodd at samenes interesser i disse kommuner ble håndtert i henhold til den samepolitikken som AP fremmer på Sametinget. Prinsippmeldingen problematiserer forholdene til det kommunale selvstyret, og jeg opplever at meldingen dessverre ikke er spesielt konkret i forhold til hvordan man nå skal sikre at samene opplever et likeverdig tjenestetilbud sier Muotka. - Dette gjelder de store forskjellene i forhold til retten til samisk barnehagetilbud, samisk skoletilbud og helsetilbud for eldre samer.

Samisk alfabetiseringsprogram

- Jeg registrerte at regjeringen har hørt NSR i forhold til saker som for eksempel behovet for å sikre samene tilgang til relevant voksenopplæring og jeg forutsetter at regjeringen mener å gjøre mer enn å iverksette "et prosjekt" om samisk morsmålsanalfabetisme. NSR har gjentatte ganger tatt til orde for at voksne samer må få tilbud om opplæring i basiskompetanse i eget språk.

Strakstiltak i forhold til østsamene

Muotka sier også at det er viktig at man iverksetter strakstiltak for å sikre østsamenes fremtid. Meldingen lover endelig en større satsning, og denne må etter vårt syn komme i gang fortest mulig.
 
 
Kontaktperson:
 
Silje Muotka, mob 984 87 576
 
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S