!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sametinget bør ratifisere urfolksdeklarasjonen
Aili Keskitalo (NSR) vil reise en ratifisering av urfolksdeklarasjonen som egen sak på det kommende plenumsmøtet.
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at Sametinget, i kraft av å være et urfolksparlament, bør ratifisere FNs urfolksdeklarasjon. Urfolksdeklarasjonen er også tema for FNs Permanente Forum for urfolk, som behandler saken mandag 28.04.08.

Publisert: 25.04.2008

- NSR vil reise en ratifisering av urfolksdeklarasjonen som egen sak på det kommende plenumsmøtet i Sametinget 27. mai 2008. På denne måten kan Sametinget bidra til å synliggjøre dette viktige internasjonale instrumentet, og det vil samtidig være en oppfordring til Regjeringene om å bruke deklarasjonen aktivt i det daglige urfolksarbeidet, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

Norge bør følge Bolivias eksempel

Foreløpig er Bolivia det eneste landet som har inkorporert urfolksdeklarasjonen til nasjonal lov. NSR har store forventninger til at flere land, deriblant de nordiske, følger Bolivias eksempel.

Kommer Bjarne Håkon med en avklaring?

– Norge og de øvrige nordiske landene var jo viktige pådrivere for å få urfolksdeklarasjonen vedtatt. Derfor har jeg store forventninger til at deklarasjonen blir inkorporert i nasjonal lovgivning også her hjemme. Når sameminister Bjarne Håkon Hanssen i mai legger frem sin prinsippmelding om norsk samepolitikk får vi kanskje en avklaring på om den norske Regjeringen er klar til å ta et slikt viktig skritt, tror Keskitalo.

Er moralsk og politisk forpliktende

FNs urfolksdeklarasjon, som ble vedtatt ved FNs generalforsamling 13.09.07, har blant annet som målsetning er å gi urfolket rett til selvbestemmelse, eiendomsrett til landområder de tradisjonelt har besittet og en plikt for nasjonalstatene til å rådføre og informere urfolket om forhold som har betydning for dem. Selv om erklæringen ikke er juridisk bindende, så er den moralsk og politisk forpliktende.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S