!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Mini-Davos og høye herrer i fra sør
Sametingsrepresentnat Gunn-Britt Retter (NSR) mener det er naturlig at samiske representanter innviteres til å delta i alle prosesser som har å gjøre med våre områder og utviklingen av dem.
Den siste tiden har ulike ministere fra hele Norden i tur og orden gjestet Sápmi, og viktige møter har funnet sted.  Viktige saker har vært på dagsorden – blant annet globalisering, klimaendringer, næringsutvikling og samarbeid over landegrensene. I et leserinnlegg, stiller sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) seg kritisk til at samiske representanter er utelatt fra møtene.

Publisert: 23.04.2008

Temaene på møtene er viktige saker også ut fra et samisk perspektiv. Til tross for dette har ikke Sametingene blitt funnet verdig en plass blant de hundre rundt møtebordet, beklager Retter.

Samefolket som fellesnevner

Ministrene og de høye herrer fra sør har tydeligvis glemt at samiske næringer er de viktigste brukerne av de arealene de nylig har reist gjennom. Og både Norge, Sverige og Finland har glemt hva de har til felles: samefolket.

Fortsatt diskriminering

Utelatelsen av samiske representanter på møtene speiler dagens situasjon ganske godt. Samene blir fortsatt oversett når det gjelder utviklingsprosesser i våre egne områder. Det er skremmende at samiske representanter ikke blir invitert til å delta på møter som er viktige for utviklingsprosessen av våre hjemsteder, og det sier alt om den diskrimineringen som fortsatt pågår, påpeker Retter, og spør: 

Kan vi stole på at konsultasjonene om den nye mineralloven og om andre viktige saker blir reelle konsultasjoner, når myndighetene ellers ikke husker på å invitere samiske representanter til å delta i viktige prosesser?

Deltakelse en del av selvbestemmelse

Nå er det på tide at myndighetene gjør det til en vane å invitere samiske representanter til å delta i alle prosesser som har å gjøre med våre områder og utviklingen av dem. Hvis ikke, så bryter de internasjonalt anerkjente prinsipper som nettopp har med deltakelse å gjøre. Det burde være naturlig at man BESTANDIG inviterer Sametingene til å delta - slik at vi selv kan vurdere og velge hva vi vil delta på og hva vi vil bruke våre ressurser på. 

Det er jo også en del av den selvbestemmelsen det snakkes så mye om, understreker Gunn-Britt Retter.

Bør vedta samekonvensjonen

En del av den nordiske suksesshistorien burde være fredelig samkvem mellom folkegrupper, blant annet sikret gjennom den utvidelsen av de nordiske demokratiene som Sametingene representerer. Hadde de nordiske statene vedtatt nordisk samekonvensjon som en felles garanti for et grenseløst folk, da hadde man virkelig hatt noe å skryte av internasjonalt. Dette kunne virkelig tjent til inspirasjon for andre stater med urfolk og minoriteter, og gitt nordområdepolitikken et innhold av likeverd, inkludering og solidaritet.

Så, Fredrik, Jens og Matti: gjør plass for samene, både i deres Mini-Davos, og gjennom å få på plass en felles samepolitikk i Nordisk samekonvensjon. Gjør nordisk urfolkspolitikk til en eksportartikkel på linje med nordisk likestillingspolitikk og den nordiske økonomiske modellen, oppfordrer sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) til slutt.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S