!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Kari S. Lifjell ny leder i hovedstaden
Kari S. Lifjell er nyvalgt leder i Oslo sameforening, og også landsstyremedlem i NSR.
Årsmøtet i Oslo sameforening har enstemmig valgt Kari S. Lifjell som ny leder. Laila Nystad er nestleder og Aila Marge Varsi Balto, Hilde Homestrand og Ylva M N Marrable styremedlemmer.

Publisert: 02.04.2008

- Jeg takker så mye for tilliten fra årsmøtet, sier nyvalgt leder Kari Lifjell og synes det er spennende å lede ett av de største lokallagene i Norske Samers Riksforbund (NSR). Kari S. Lifjell har også verv i NSRs landsstyre.

Vinterfestival på egne ben

Årsmøtet behandlet årsmelding for 2007 hvor det framkom at avtroppende styre har hatt jevnlige møter, og spesielt arbeidet med å få til en etablering av Samisk vinterfestival som egen forening. Årsmøtet besluttet å arbeide videre med Samisk vinterfestival.

Kulturelle arrangement

Oslo sameforening har alltid hatt fokus på kulturelle arrangement og kursaktivitet. I året som gikk er det arrangert Davvin-kurs og koftesømskurs. I forbindelse med nordisk samisk likestillingskonferanse hadde foreningen lavvo og informasjonsstand i Spikersuppa. Tradisjonen tro ble det arrangert både vårfest og høstfest på Slurpen hvor det ble servert tradisjonell kost, reinkjøtt og tunger med buljong og tilbehør.

Samepolitikk i Oslo bystyre

Oslo sameforening ser det som viktig å få helhetlig samepolitisk plan i Oslo. Styret har sendt brev og bedt om møte med byrådsleder og ordfører i Oslo kommune. Det er sendt innspill til samtlige politiske parti i Oslo om å integrere samiske saker i partienes arbeid i bystyret i Oslo.

Informasjonshunger

Oslo Sámiid Searvi har domenet samer.no, og hjemmesida er godt besøkt. Foreningen opplever at veldig mange henvender seg til foreningen i alle slags spørsmål om samer, nesten som en offentlig informasjonskanal. Spesielt merker sameforeningen en økning av henvendelser rundt den samiske nasjonaldagen, 6. februar.

- Sameforeningen har en god e-postliste og en egen nettside som vi bruker i tillegg til NSRs nettide, men det er en utfordring å nå medlemmer som ikke har e-post, og det er en utfordring vi skal arbeide med, sier Kari S. Lifjell, nyvalgt leder i Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening NSR.

Pressebilde her.

Kontaktinformasjon for sameforeningene her.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Nytt styre og ny leder av Áile Jávo 02.04.2008 11:52
Jeg vil gratulere Kari Lifjell som nyvalgt leder i Oslo Sámiid Searvi, og samtidig takke avtroppende leder Kirsti Guvsám for sin innsats. Jeg ser at dere har valgt inn mange unge i styret, og det synes jeg er veldig bra! Et eksempel til etterfølgelse for de andre sameforeningene:-)
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S