!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Landsstyret samles i Alta
NSRs leder Silje Muotka, parlamentarisk leder Aili Keskitalo, og resten av landsstyret møtes på Rica Hotell i Alta 29.-30. mars.
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) samles denne helgen i Alta. Leder Silje Karine Muotka forteller at landsstyret i den forbindelse også vil avholde et felles møte med styret i Samefolkets Parti, for å drøfte muligheten for samarbeid.

Publisert: 28.03.2008

NSR og Samefolkets Parti blir ofte omtalt som søsterpartier, og det er langvarige tradisjoner for lokalt samarbeid i flere kretser. I tiden hvor NSR har sittet i posisjon på Sametinget har Samefolkets Parti også inngått som en del av det parlamentariske grunnlaget over tid.

Ikke alle er enige

-
Det er ikke tvil om at innretningen på samarbeid med øvrige grupperinger er et komplekst og vanskelig spørsmål. Det finnes ulike miljøer i NSR som vurderer forholdet til andre grupperinger på høyst ulikt grunnlag, sier NSRs leder Silje Muotka.

Intensjonsavtale?

Hun mener at m
øtet med landsstyret til Samefolkets Parti derfor er et spennende og viktig møte. - Hvilke muligheter vi har for samarbeid og hvilke felles målsetninger og konkurrerende målsetninger vi sitter med for fremtiden er fortsatt ikke avklart. Møtet mellom landsstyrene er forhåpentligvis et skritt i retning av å endelig avklare dette, sier Muotka og forteller at de på møtet vil drøfte muligheten for en formell intensjonsavtale.

Mange saker til behandling

Landsstyret skal også behandle en lang rekke andre viktige saker. Her er den fullstendige sakslista:

Sak 08/08: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 09/08: Referatsaker
Sak 10/08: Den nye sameretten – Samerettsutvalget IIs innstilling, arbeid med denne
Sak 11/08: Retten til fiske utenfor havet i Finnmark – Kystfiskeutvalgets innstilling
Sak 12/08: Miljøpolitisk program
Sak 13/08: Tillitspersonskonferanse om ny valgordning
Sak 14/08: Medie- og kommunikasjonsstrategi
Sak 15/08: Organisering av valgarbeidet i det sentrale valgstyret
Sak 16/08: Samarbeidsinvitasjon fra SFF
Sak 17/08: Fellesmøte med SÁB
Sak 18/08: Instruks for sekretariatsleder
Sak 19/08: Prokuraoverførsel bankkonti
Sak 20/08: Eventuelt

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Pressebilder fra landsstyret av Marit Einejord 01.04.2008 20:34
Legg merke til at nye pressebilder er publisert under nsr.no "Pressebilder". Bildene er tatt på landsstyremøtet.
Protokoller legges alltid på nettet av Silje Karine Muotka 01.04.2008 15:03
Takk for interessen, anonym! Vi legger alle landsstyrets protokoller fortløpende på denne nettsiden. ( http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=10818 ) Som vanlig skal landsstyremedlemmene godkjenne protokollen før offentliggjøring, og det blir også en felles protokoll for NSR og SaB i den ene fellessaken vi drøftet. Det var imidlertid en god stemning og begge landsstyrene uttrykte vilje til å formalisere samarbeidet og et åpent sinn med tanke på utformingen av samarbeidet på fellesmøtet med SaB og vi har derfor forhåpninger om at vi sammen kan komme med et dokument slik at NSRs landsmøte (og SaBs landsmøte) eventuelt får ta stilling til dette på jubileumslandsmøtet i oktober.
Vedtak? av Anonym 01.04.2008 13:00
Hva ble så bestemt på dette styremøtet? Er det noe vi andre også får vite? Er jo litt nyskjerrig siden dere reklamerer om møtet på forhånd.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S