!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Aps ”bidrag” til samisk selvbestemmelse
Aili Keskitalo er bekymret over at Ap-ledelsen på Sametinget synes å være på vikende front i selvbestemmelsesspørsmål.
Økt samisk selvbestemmelse er et av Sametingets viktigste mål. Temaet har den siste tiden vært gjenstand for en bred offentlig debatt. Dette er positivt, fordi det kan bringe oss videre i en konkretisering og gjennomføring av en samisk selvbestemmelse. Det skriver parlamentarisk leder for NSR, Aili Keskitalo, i et leserinnlegg.

Publisert: 26.03.2008

Jeg er imidlertid bekymret over en utvikling der Ap-ledelsen på Sametinget synes å være på vikende front i dette viktige spørsmålet.

Presidenten undergraver Sametinget? 

I Ođđasat den 3. mars kommer sametingspresident Egil Olli farlig nær en undergraving av Sametingets vedtak om forvaltningen av de samiske videregående skolene. Han avviser at Sametingets framtidige forvaltning av skolene kan sees i et selvbestemmelsesperspektiv, og begrunner det med at de økonomiske og faglige rammene likevel blir lagt av statlige myndigheter. Sametingets tilskuddsforvaltning blir derimot på Finnmarksnytt samme morgen av den samme Olli framhevet som et godt eksempel på selvbestemmelse.

Ingen forskjell på næringsutvikling og forvaltning av opplæring

Har sametingspresidenten allerede glemt uttalelsene til hans nytilsatte sametingsdirektør, Rune Fjellheim, om at 93 % av Sametingets budsjett er ordninger overført eller initiert fra staten? Mener sametingspresidenten at Sametingets virksomhet derfor ikke har noe med samisk selvbestemmelse å gjøre? Hvorfor er forvaltningen av midler til næringsutvikling - som selvfølgelig skjer i henhold til ESA-regimet, generelt lovverk og statens økonomireglement – mer ”selvbestemmelse” enn midler til videregående opplæring?

Har politisk vilje til å prioritere

NSR mener at rollen som skoleeier kan gi muligheter og handlingsrom til å utvikle skolene og prioritere på grunnlag av en politisk vilje. Dette er selvfølgelig avhengig av de statlige rammevilkårene – slik som en fylkeskommunal forvaltning også ville være. Jeg kan ikke se at en eventuell fylkeskommunal forvaltning av samisk videregående opplæring bringer oss et eneste skritt videre på veien mot større samisk selvbestemmelse.

Presidenten må inn på teppet i eget fylkesparti

Sametingspresidenten har i løpet av kort tid blitt offentlig irettesatt av to fremtredende partikolleger: både av fylkesordføreren og av lederen i Finnmark Arbeiderparti. Fylkesordføreren mener Olli tar seg friheter i forhold til næringsministerens standpunkt om mineralloven, mens fylkespartilederen vil ha ham inn på teppet for å redegjøre for sitt syn på samisk selvbestemmelse. Ville de uttalt seg slik om det ikke hadde dreid seg om en partikollega?

Bekymret over partipiskens rekkevidde

Og her kommer vi til min store bekymring: er det samisk selvbestemmelse når sametingspresidenten, samenes fremste folkevalgte, blir kalt inn på teppet i fylkespartiet eller for fylkestingsgruppa? Det er en offentlig hemmelighet at partipisken er sterk i Det Norske Arbeiderparti. Hvor langt inn i sametingsgruppa når partipisken? Havner Arbeidepartiets sametingsgruppe nok en gang i en ubehagelig klemme mellom politikkutviklingen på Sametinget og i Finnmark Arbeiderparti? Vi hører hvor nølende presidenten uttrykker seg om samisk selvbestemmelse: hva er igjen av denne selvbestemmelsen etter at den har passert kverna i Finnmark Arbeiderparti?

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Takk av AA 27.03.2008 23:17
Takk for svaret! Jeg synes det er veldig flott at vi "vanlige dødlige" kan få svar av dere politikere på denne måten. Et eksempel også andre partier bør følge:o)
Ansvar og engasjement av Aili Keskitalo 27.03.2008 10:27
En av årsakene til at jeg har valgt å engasjere meg i samepolitikk gjennom en samisk organisasjon, er at jeg mener at selvbestemmelse også innbefatter at vi samer skal organisere oss selv. Så kan man selvfølgelig si at det å velge å arbeide i en norsk partiorganisasjon også er et selvstendig valg... Det står respekt av alle mennesker som arbeider for et bedre samisk samfunn, også gjennom norske partier. Jeg er likevel redd for at de samiske interessene må vike i de norske partiene, hvis de kommer i konflikt med såkalte fellesinteresser. Derfor mener jeg at samiske organisasjoner og partier har en veldig viktig rolle i politikken: fronte et samisk syn som ikke er "ferdigforhandlet" i en norsk partikvern. Og til AA: Det har vært NSRs største innvending mot AP i styringa av Sametinget: at en ikke-samisk partiledelse skal styre APs samepolitikk og dermed også Sametinget. Selv om Arbeiderpartiets sametingsgruppe tviholder på sin "selvstendighet", så er det iallfall andre rundt i fylkespartiene og partiorganisasjonen ellers som tror at de kan og mener at de bør styres... Det er klart vi har et medansvar for at situasjonen er som den er på Sametinget, og jeg mener oppriktig at det ansvaret tar vi best nettopp ved å være kritiske til disse tendensene.
Ærlig talt av EB Anti 27.03.2008 09:43
Ærlig talt AA, du mener vel ikke at det er NSRs ansvar at Arbeiderpartiet ikke gjør jobben de er satt til å gjøre på Sametinget? Vi er vel flere som gjerne hadde sett at NSR fortsatt satt i førersetet på Sametinget, men det er en annen sak... Jeg undrer meg forresten litt over at Ap og Egil Olli ikke svarer på kritikken fra opposisjonen. Er de enig i den kanskje? Her burde media kunne presse dem litt. Hadde vært artig å høre hva de selv tenker om sitt forhold til Finnmark Ap for eksempel (hvis de tør å si hva de tenker da).
Enig men... av AA 26.03.2008 21:09
Jeg deler Ailis bekymringer når det gjelder Arbeiderpartiets styring av Sametinget. Men jeg kan ikke fri meg fra å tenke på at NSR faktisk har gått inn i denne situasjonen med åpne øyne. Eller forutså man ikke denne situasjonen da man ga fra seg makta sist høst???
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S