!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Avgifter i reindrifta – manglende vilje til avklaring?
Randi A. Skum (NSR) mener at saken om avgiftsfritak for reindrifta nå må avklares.
Saken om avgiftslette i forhold til driftsmidler i reindrifta har i år som tidligere vært et sentralt tema under reindriftsforhandlingene. Nylig ble forhandlingene sluttført uten at avgiftsspørsmålet ble avklart, noe som må innebære at saken må løses på annen måte. Det skriver parlamentarisk nestleder for NSR, Randi A. Skum, i et leserinnlegg.

Publisert: 14.03.2008

Det foreligger ingen saklige grunner for at reindriften skal behandles ulikt i forhold til andre næringer. Denne forskjellsbehandlingen er en ren diskriminering av reindriften.

Manglende politisk vilje

Sametinget har ved flere anledninger tatt opp avgiftsspørsmålet med sentrale myndigheter, uten at dette har ført til noen løsning i saken. Når regjeringen ikke ser ut til å prioritere dette spørsmålet, må det etter mitt syn bunne i manglende politisk vilje.

Opp til Halvorsen

Jeg forventer at avgiftssaken finner sin løsning i forhold til regjeringens budsjettbehandling, der mye vil stå og falle på Finansminister Kristin Halvorsen. I brev av 29.06.07 til NSR skriver ministeren at avgiftspolitikken henger sammen med kjøretøykategorisering fra myndighetenes side.

Nå må saken løses

For reindriften er eksempelvis snøscooter og 4-hjulinger driftsmidler som benyttes i næring, noe som må være avgjørende i forhold til spørsmålet om fradrag for inngående merverdiavgift. Dette gjelder både ved anskaffelse og drift av disse driftsmidlene. Vi kan derfor ikke akseptere situasjonen slik den er i dag. Når det gjelder forholdene omkring kjøretøykategorisering må regjeringen nå få fortgang i å finne gode løsninger i forståelse med reindrifta og Sametinget.

Tiden er nå kommet til å få en avklaring på saken!

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S