!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Skandaløs prosess rundt mineralloven
Aili Keskitalo liker ikke måten prosessen rundt den nye mineralloven nå er i ferd med å utvikle seg.
Norske Samers Riksforbund (NSR) reagerer kraftig på signalene fra Regjeringen om at de likevel ikke vil gå inn for et eget urfolksvederlag i den nye mineralloven. Sammen med nektingsrett for Sametinget, har dette vært et av Sametingets hovedkrav i konsultasjonene med Regjeringen. Det har imidlertid vært stopp i disse konsultasjonene det siste halvåret. Nå krever NSR at konsultasjonene må gjenopptas øyeblikkelig!

Publisert: 09.03.2008

- Hele prosessen er i ferd med å utvikles til en skandale. Regjeringen unnlater å føre konsultasjoner med Sametinget i saken, slik de er forpliktet til gjennom folkeretten og gjennom avtalen om konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen. Både Regjeringen og Sametingspresident Egil Olli har derimot gjennom media frontet sine posisjoner. For meg begynner dette å lukte av avtalt spill mellom partikollegaer, sier parlamentarisk leder i NSR Aili Keskitalo i en pressemelding.

Bevisst politisk spill eller er presidenten ført bak lyset?

NSR advarer mot en ny minerallov der hverken nektingsrett eller urfolksvederlag er med. – Er Sametingspresidenten ført bak lyset, eller foregår det et bevisst politisk spill? Jeg vil nå be presidenten om å innkalle gruppelederne på Sametinget til et hastemøte for å informere oss om utviklingen i denne særdeles viktige saken, uttaler Keskitalo.  

Det var under årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti 08.03.08 at Fiskeriminister og nestleder i Ap, Helga Pedersen, kunngjorde at Regjeringen ikke vil gå inn for en urfolksavgift.

 

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Forskjellige signaler av Anonym 11.03.2008 22:26
Det er en del forskjellige signaler i denne saken både når det gjelder hva fiskeriministeren har sagt og ikke sagt, og når det gjelder innholdet i den uttalelsen fra finnmark-ap. Er det noen som vet hvor man kan få tak i disse for å lese selv?
Mana dearvan! av Uhca Piera 11.03.2008 11:35
Oja e det dærfor visepresidenten må svare i radioen. Æ trudde det var fordi noen glupinger endelig hadde funnet ut at det ikke e så lurt å sende presidenten i media for å svare - han bare roter det mer til!
Trenger forklaring av Elle B 11.03.2008 11:08
Kan noen forklare meg hva dette urfolksvederlaget det snakkes så mye om egentlig handler om?
Uklart når det blir gruppeledermøte av Aili Keskitalo 10.03.2008 17:46
Vi vet foreløpig ikke når det blir gruppeledermøte på Sametinget, presidenten er på andre siden av Atlanterhavet. Avventer svar fra visepresidenten.
Møte med lederne på sametinget av AA 10.03.2008 15:48
Jeg ser at NSR krever et hastemøte med presidenten. Vet noen når dette møtet blir? Og får vi andre vite om hva som det blir informert om på det møtet? Jeg skulle gjerne likt å få vite det!
Rot og kaos.. av Randi Skum 10.03.2008 15:33
Omstendighetene rundt mineralloven gir virkelig grunn til bekymring. Uten at det har vært et eneste konsultasjonsmøte fremmer Regjeringen og Sametingspresidenten den ene posisjonen etter den andre i media. Våre mistanker om at konsultasjonene foregår på APs partikontor blir mer og mer tydelig. Regjeringen er krystallklar på at de ikke akter å følge opp de forplitelsene de har i hht. folkeretten vedr. nektingsrett/informert samtykke og urfolksvederlag. Dette er kanskje den viktigste årsaken til at konsultasjonsprosessene er stoppet helt opp. Fiskeriministeren sier spørsmålet om urfolksvederlaget skal utsettes til neste omgang. Dette føyer seg bare inn i rekken av det vi har opplevd tidligere, hvor viktige prosesser forskyves inn i det uvisse som følge av noe som skal skje engang i framtiden. Dette er en bevisst trenering av saken, b.la fordi det foreligger en beslutningsvegring hos Regjeringen da Finnmark AP i mediadebatter har utvist såpass sterk motstand mot urfolksvederlag. Det som nå skjer er i ferd med å svekke min tillit til sametingsrådet. Det er unektelig underlig om sametingsrådet ikke har kjennskap til hva som skjer internt i deres eget partisystem om denne saken. Hva som enn ligger bak, er det helt uakseptabelt at Finnmark AP og Regjeringen mener å ha en form for instruksjonsmyndighet ovenfor Sametinget fordi sametingsrådet innehas av AP. Det er like galt at Regjeringen mener å ha instruksjonsmyndighet ovenfor SD pga AP-råd, som at det kreves Egil må følge partiboka i minerallovssaken. Egil Olli representerer et urfolksparlament, og er dermed ikke bare et alminnelig medlem i AP som skal følge partiboka slik hans partifeller synes å mene. Uansett hva som er og ikke er greia her, må det være nokså uutholdelig å være AP i posisjon i SD når presset fra AP sentralt er så sterkt. De har jo ingen handlingsrom i samepolitikken, og det er kanskje den viktigste årsaken til at sittende råd mer bærer preg av å være et forretningsministerium enn et handlekraftig råd i samenes parlament. En slik handlingslammelse lammer hele SDs virksomhet, noe som i seg selv er helt uakseptabelt da vi har store og tunge saker som ligger på beddingen og som vil berøre samiske interesser i meget stor grad.
Rette ord av AA 10.03.2008 11:32
Skandale er vel det rette ordet for det som nå er i ferd med å skje. Jeg håper at NSR makter å rydde opp, slik at ikke Sametinget går glipp av denne sjansen...
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S