!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Selvbestemmelse som bærende element
Ann-Mari Thomassen (NSR)
- I likhet med NSRs Ole Henrik Magga, beklager også jeg at det fremdeles settes likhetstegn mellom økt selvbestemmelse og statsdannelse. La det være klart – NSR er ikke opptatt av det spørsmålet, sa sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra Sametingets talerstol.

Publisert: 28.02.2008

NSR har alltid vært, og er fortsatt, opptatt av spørsmålet om rettigheter og selvbestemmelse. Retten til selvbestemmelse er, og må være, det overordnede sentrale og bærende element i samepolitikken.

Vår plikt å ta ansvar

- Det er vi selv som skal utforme vår nåtid og vår fremtid. Vi har rett til selv å bestemme hva som er det beste for det samiske folk. Det er vår plikt som sametingspolitikere å ta det ansvaret, sa Thomassen. Hun minnet om at i Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 1, som for øvrig er en del av intern norsk rett, fremgår det at Alle folk har rett til selvbestemmelse.

Urettmessige beskyldninger

Jeg har merket meg at Regjeringen i flere sammenhenger har funnet det nødvendig å gi uttrykk for at urfolks rett til selvbestemmelse er avgrenset mot mulighetene for egen statsdannelse. NSR er også blitt beskyldt fra dag én for å arbeide for egen stat når vi har vektlagt prinsippet om retten til selvbestemmelse som det bærende elementet i vår samepolitikk. La det være klart – NSR er ikke opptatt av det spørsmålet, understreket Ann-Mari Thomassen i sitt innlegg.

Ønsker økt samarbeid over landegrensene

Våre ambisjoner går tvert imot på å bygge ned hindringer og begrensninger som følge av statsgrensene. I løpet av 18 år med styring har vi funnet det viktig å arbeide for økt samarbeid over landegrensene fordi samer er et folk på tvers av landegrensene og har hatt et naturlig fellesskap og samarbeid fra gammelt av, sa Thomassen videre.

Samisk Parlamentarisk Råd, Barentssamarbeidet, nordkalottsamarbeidet og arbeidet med å få på plass Samekonvensjonen er eksempler på dette. Internasjonalt samarbeid i forhold til andre urfolk har også vært viktig for NSR, poengterte Thomassen.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S