!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Hovedflyplass ruinerer markesamisk bosetting
Sametingsrepresentant Susanne Amalie Andersen (NSR) vil ikke ha kampfly susende over det markesamiske bosettingsområdet.
Susanne Amalie Andersen, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), er redd for at lokalisering av ny hovedflystasjon til Harstad-Narvik kan ødelegge den tradisjonelle markasamiske bosettingen i området. Denne uken tok hun saken opp på Sametinget.

Publisert: 28.02.2008

- Jeg er meget bekymret for de enorme konsekvensene det vil få for den markesamiske befolkningen og markesamiske kulturen. Etableringen av en ny hovedflystasjon vil kunne føre til fraflytting, stopp i nybygging og innløsing av opptil 100 boliger. De markesamiske bygdene vil dermed bli lagt øde og grunnlaget for en videre levende kultur vil forsvinne, uttaler Andersen i en pressemelding.

Konsekvenser må utredes

Andersen har nå reist dette som ny sak på Sametinget. Hun ber Sametinget snarest om å kontakte forsvaret og sentrale myndigheter, og forlange at det gjennomføres en grundig konsekvensutredning både i forhold til urfolksperspektivet, miljø, sosiale og økonomiske konsekvenser ved en etablering av hovedflystasjon.

Rask og kontant handling

- Sametinget må handle raskt og kontant i denne saken, for å forhindre en etablering av hovedflystasjon ved Harstad-Narvik flyplass, understreker Susanne Amalie Andersen.

Forsvarskomiteen skal om ikke lenge innstille til vedtak om lokalisering av ny hovedflystasjon. I denne sammenheng har Evenes kommune, med Harstad-Narvik flyplass, framstått som en betydelig kandidat. Bygdene i den umiddelbare nærheten til Harstad-Narvik flyplass består i stor grad av markesamiske bygder.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S